Stress fra mediene

Ikke la deg stresse av mediene

Vi bombarderes med nyheter fra hele verden. Ofte er det sensasjonsnyheter, hvis eneste formål, er å profittere flere klikk fra leseren. Mange av oss blir stresset av den kontinuerlige alarm som mediene opprettholder. For å kunne agere fornuftig i en stresset verden, krever det en kritisk tilgang til nyhetsstrømmen. Du skal nemlig ikke sluke alt mediene skriker opp om, uten å sortere i det.

Kildekritisk tilgang til medier

Mediene har makten til å bestemme hva vi skal være opptatt av. Det kan derfor være en god ide at du ikke kun finner informasjon i mainstream medier, men også søker til alternative medier. Selv om vi alle sammen er opplyste mennesker, så er det fortsatt alt for mange av oss, som tror på alt det som blir formidlet av mediene. Dessverre er det også noen som tror at sosiale medier, bringer sannheten ut til folket. Dette er dessverre ikke alltid virkeligheten.

Det er viktig at du gjør deg opp din egen mening, i en verden hvor du på daglig basis blir overskyllet med informasjoner, meninger og synsvinkler. Hvis du skulle sluke alt du ble presentert for rått, så ville det bli vanskelig å lukke støyen ute. Finansielle nyheter, kan være en av de områder, hvor du noen ganger skal prøve å søke viten hos flere kilder.

Hvis har investert noen av pengene dine, så er det selvfølgelig viktig at du følger med på børsnyheter, og foretar de nødvendige kjøp og salg som skal til, for å kunne profittere så godt som mulig på investeringene dine.

Det kan være vanskelig å følge med i den finansielle nyhetsstrøm, spesielt hvis du har dynamiske investeringer, som svinger hurtig i verdien. Hvis du, som så mange andre investorer, har kastet deg med på investeringseventyret Bitcoin, så kan løsningen være at du lar en investeringsrobot foreta investeringene for deg.

Hvordan skal jeg forholde meg til nyhetsstrømmen?

Uansett hvilke medier du bruker, så skal man alltid holde et kritisk blikk på formidlingen og vinklingen av historien. Noen huskeregler kan være:

  • Forhold deg skeptisk til sjokkerende overskrifter
  • Foreta en grundig kildeundersøkende
  • Hvem har skrevet saken? Er forfatteren pålitelig?
  • Finner du samme nyhet andre steder?
  • Føler du deg provosert? Hvis det er tilfellet, kan nyheten være en simpel jakt på flere klikk
  • Vær oppmerksom på falske bilder.

Du skal selvfølgelig også være skeptisk i forhold til hvilke medier du leser nyheter på, og hva slags profil det bestemte mediet har. Det er ikke alle medier, som forholder seg så objektivt som man skulle ønske, dette finnes det dessverre flere eksempler på igjennom historien.

Hvis vi ser på eksempelet med Bitcoin, så har krypto roboten fått hardt medfart i mediene.  En kryptorobot som Bitcoin Evolution har derfor fått et litt dårlig rykte. Dette skyldes at den blir presentert som noe man vil tjene enormt mange penger på, i løpet av kort tid. Problemet er bare at man glemmer å si at alle investeringer er forbundet med risiko for tap. Ut fra en feil framstilling, får krypto roboten dermed et rykte som svindel. Problemet er bare at dette ikke stemmer med virkeligheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *