Propaganda definisjon

Hva er propaganda?

I et nøtteskall er propaganda bredt definert som informasjon som distribueres til publikum med det formål å fremme en bestemt politisk agenda. Propaganda er vanligvis, men ikke nødvendigvis, partisk eller misvisende. Ganske ofte blir informasjonen forvrengt eller direkte fremstilt for å fremme et foretrukket synspunkt på publikum.

Problemet har eksistert i mange former helt siden økningen av sofistikerte, administrative statsapparater kom til. Mennesker gjennom historien som prøvde å holde på makten gjennom manipulering i stedet for fortjeneste, har uunngåelig tydd til propaganda for å oppnå dette.

Propaganda kan for eksempel få mennesker til å protestere for eller imot ting de ikke vet noe om.
Hvor mange demonstranter vet egentlig hva de demonstrerer for/imot? Det er ikke enkelt å svare på!

Forskjellige typer propaganda

Bruken kan gjøres på mange forskjellige måter. Siden målet er å manipulere publikum mot en viss måte å tenke på, er himmelen grensen når det kommer til hvordan man kan bruke propaganda. Det er to hovedstiler som kan identifiseres som omfatter de fleste tilfeller av dette.

Feilinformasjon

Propagandaen som folk flest tenker på er propaganda som bevisst er falsk. Denne propagandistilen fungerer etter prinsippet om at hvis du gjentar noe ofte nok, så vil folk til slutt begynne å tro at det er sant. Dessverre har mange studier konkludert med at dette faktisk er tilfelle.

Denne stilen av propaganda drar fordel av det menneskelige behovet for å samsvare. Selv om folk befinner seg på tvers av kulturer, så ønsker de å føle seg inkludert i en gruppe. For å bli inkludert i en gruppe er det visse normer som forventes å bli fulgt. Det er denne behageligheten som blir utnyttet av de som driver med denne typen repeterende propaganda.

Så lenge denne propagandaen formidles bredt og ofte nok, vil inntrykket være at dette er noe som et stort antall av publikum er enige om. Det gir deretter impulsen hos flere til å bare følge etter. Hvis dette videreføres lenge nok, vil det utvilsomt endre den intellektuelle tonen i det samfunnet.

Undertrykking av motstandere

Den andre hovedtypen av propaganda er materiell som inneholder korrekte fakta, men med dårlige hensikter. Det som gjør det til propaganda, er innsatsen til innflytelsesfolk å våpenføre denne informasjonen og å drukne motstridende synspunkter. Dette er vanligvis det som gjøres i velvillige diktaturer.

Noen maktmennesker mener at deres synspunkter, selv om de kan være korrekte, ikke desto mindre trenger å få spesiell behandling for å bli akseptert av massene. Som sådan må forskjellige synspunkter som blir sett på som undergravende bli marginalisert og noen ganger til og med forbudt for å gjøre plass for det tiltenkte synspunktet. Dette vil fremdeles kvalifisere det som propaganda fordi det fremdeles er våpnet mot et ønsket politisk mål.

USA og propaganda går som hånd i hanske. Her et bilde fra Capitol Hill i Washington D.C.
USA er kanskje det demokratiet i verden som må skamme seg mest når det kommer til å påvirke massene med feilinformasjon.

Propaganda i 2020 og fremover

Uavhengig av noens mening om propaganda, så er det ingenting i horisonten som til og med antyder at begynnelsen av slutten av det er et relevant og nyttig verktøy for å skifte politisk mening. Det har eksistert siden sivilisasjonens start, og det vil vare i en overskuelig fremtid. Dette gjelder absolutt utover levetiden til alle som leser dette. Spørsmålet er da hvem som vil være den neste personen som bruker det og til hvilket formål?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *