Når kom nyheter?

Når kom nyheter til menneskene?

Når kom nyheter? Gjennom det meste av menneskets historie var ikke nyhetene hvordan vi ser på den i dag. Nyhetene besto tradisjonelt av at folk fortalte historier og historier. Enten det var en aktuell hendelse eller historier fra for lenge siden, de ville bli sendt fra en person til en annen ved jungeltelegrafen.

Selv om dette var en enkel måte å formidle informasjon på og ikke krevde noe utstyr, var det veldig feil. For en ting klarer ikke folk å huske ting perfekt. Som sådan ble historier og nyheter overført fra en person til en annen med små variasjoner. Over tid vil nyhetene bli forvrengt og sakte bli til myter og legender.

Når kom nyheter? Vel, de første avisene var for mange starten på nyheter slik vi kjenner de.
En skal ikke mange årene tilbake i tid før en så at nyhetene virkelig hadde et gammeldags preg ved seg.

Kongelig intervensjon

Regjeringer prøvde å forhindre at dette skjedde ved å videresende skriftlige meldinger og kontoer. Disse meldingene ble videresendt enten ved hjelp av profesjonelle løpere som kunne løpe lange avstander effektivt eller av budbringere på hesteryggen. Denne offisielle måten å overføre informasjon på var en forbedring fra den uformelle måten. Kongelige domstoler var i stand til å kommunisere mer effektivt med hverandre enn noen gang før.

Men en av de viktigste ulempene med dette systemet var hvor snevert informasjon ble delt. Fordi så få mennesker hadde råd til å ha kommunikasjonssystemer som dette, var det bare noen få mennesker som kunne glede seg over å ha informasjonen raskere. Selv om mange regjeringer prøvde å gjøre dette systemet så tilgjengelig for folket som mulig, var det ikke veldig bra etter våre standarder.

Et annet stort problem med dette kommunikasjonssystemet er at det videresendte skriftlige meldinger. Problemet er at de fleste på den tiden var analfabeter. På toppen av det måtte meldinger kopieres for hånd i hver by og landsby før masterkopien kunne fortsette sin vei over hele landet.

Når kom nyheter gjennom pressen?

To store trender har det mulig for det vi anser som nyheter til slutt å bli mainstream. Økningen i leseferdighet og oppfinnelsen av trykkpressen ledet utviklingen av nyhetsmedier. Trykkeriet gjorde det mulig å produsere utallige kopier av viktige informasjonsstykker på kort tid. Økningen i leseferdighet gjorde det da mulig for folk å lese informasjonen.

Det var i dette miljøet den første avisen ble unnfanget i England. En gang i løpet av det syttende århundre ble intellektuelle diskusjoner på et kaffehus i London skrevet ned og noen bestemte seg for å bruke trykkpressen til å lage tusenvis av eksemplarer for å distribuere til publikum. Slik ble den moderne avisen født.

Når kom nyheter på film? Det er faktisk ikke så veldig lenge siden dersom en ser nyhetene i perspektiv.
Teknologi knyttet til filming hadde unektelig en ganske klar effekt på nyheter.

Når kom nyheter med film?

Med fremkomsten av film for litt over hundre år siden, fikk nyhetene en helt ny dimensjon å bruke. På veldig kort tid ble nyhetskanaler opprettet for å gi nyheter et ekstra visuelt element. Denne ekstra visuelle dimensjonen gjorde det mulig for folk å bli mer engasjert i nyhetene. Fordi de både kunne høre og se nyhetene skje, var det mer sannsynlig at de tok nyhetene på alvor og ble følelsesmessig investert i historien som ble fortalt.

Hva anser du som «nyheter»?

På grunn av den kompliserte tidslinjen for nyhetsutvikling, vil poenget som vil bli betraktet som utgangspunkt for nyheter, avhenge i stor grad av hva hver person anser som nyheter. Når det er sagt, er tidslinjen for nyheter som sådan. Når teknologi og samfunnsmak forandrer seg, kan vår definisjon av nyheter endres sammen med den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *