Artikler med fakta

Stress fra mediene

Ikke la deg stresse av mediene Vi bombarderes med nyheter fra hele verden. Ofte er det sensasjonsnyheter, hvis eneste formål, er å profittere flere klikk fra leseren. Mange av oss blir stresset av den kontinuerlige alarm som mediene opprettholder. For å kunne agere...

Folkets syn på media

Folkets syn på media I løpet av de siste årene har amerikansk syn på media blitt stadig mer polarisert. Noen ser på mainstream media som en kontinuerlig kilde til pålitelig og brukbar informasjon. Andre ser på media med økende mistenksomhet og søker aktivt...

Innvandring til USA

Innvandring til USA Innvandring og bosetning har vært en del av den amerikanske kulturelle zeitgeisten helt siden Jamestowns dager. I århundrer har USA inntatt nybyggere og senere innvandrere fra mange deler av verden og under forskjellige omstendigheter. På grunn av...

Valgsystem USA

Valgsystem USA USAs valgsystem er et veldig unikt system som diskuteres og analyseres over hele verden. USAs valgsystem er den desidert best dekket av ethvert land i verden. Valgsystemet og valgsyklusen til USA er gjenstand for så stor oppmerksomhet på grunn av to...

USA demokrati

USA demokrati Demokrati anses som hellig i det moderne amerikanske livet. Dette fordi det antas at et representativt demokrati er den beste regjeringsformen for å fremme folks generelle velvære. Amerikansk demokrati gjøres litt annerledes sammenlignet med mange andre...

USA styresett

USA styresett USAs regjering er et veldig interessant system for offentlig administrasjon. USAs politiske system er gjenstand for mye forskning og debatt, ikke bare i det landet, men over hele verden. Dette har gitt opphav til mange sterke meninger om saken enten til...

Avis i Los Angeles

Avis i Los Angeles Los Angeles anses av mange for å være en åpen by. På grunn av dette forventer mange som drar dit at kulturen og mediene skal være relativt fordomsfri. Fra begynnelsen av 2020 er det over 1.300 aviser utgitt i California, hvorav mange sirkuleres og...

Amerikanske nyheter

Amerikanske nyheter Amerikanske nyhetsmedier er verdenskjent med tanke på rekkevidde og frimodighet til å takle saker andre ikke vil. Media i Amerika blir av mange sett på som det fjerde godset som holder regjeringen ansvarlig ved å rapportere om alt og hva de ser....

Amerikanske aviser

Amerikanske aviser Aviser har i århundrer blitt sett på som en fremste kilde til informasjon. Hver dag eller hver uke skulle aviser samle informasjon og nyheter fra hele verden og distribuere den til leserne. Aviser har vært en flott måte å holde publikum orientert om...