Artikler med fakta

Satire nyheter

Satire nyheter kan bli din neste favoritt De siste årene har spredning av massekommunikasjonsverktøy ført til en økende diversifisering av medier og stiler. En veldig nysgjerrig og morsom stil å ha forgrenet seg fra dette har ofte blitt kjent som satire nyheter. Som...

Massemedier og påvirkning

Massemedier og deres påvirkning på samfunnet Massemedier refererer stort sett til medier med en kritisk masse seertall som gjør det mulig å påvirke opinionen merkbart. Etter hvert som samfunnet blir mer sammenkoblet enn noen gang før, har muligheten for massemedier...

Hvordan avsløre løgner

Hvordan avsløre løgner i nyheter? Hvordan avsløre løgner i nyhetene du leser? Tradisjonelt var vi avhengige av nyheter for å gi oss viktig nyhetsdekning for utviklingen i samfunnet. Dette ble gjort med mål om å informere publikum og la dem komme til sine egne...

Politiske nyheter

Politiske nyheter i moderne tid Politiske nyheter refererer til nyheter som er spesielt dedikert til å rapportere om utviklingen i den politiske sfæren. Det gjelder enten de er på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå. Politiske nyheter følges tett av mange som ønsker...

Trump nyheter

Trump nyheter – En revolusjon i mediene Trump i nyheter er umulig å komme utenom. Det gjelder uansett hvilke synspunkter du har rundt ham. Det kan ikke benektes at Donald Trump har hatt et berg-og-dal-bane-forhold til nyhetsmediene gjennom sine mange tiår i...

Sannhet

Hva er sannhet? Sannhet er grovt definert som det som er i samsvar med fakta og / eller virkelighet. Selv om dette kan se ut som en overflødig intellektuell øvelse i et øyeblikk, blir det et stadig viktigere spørsmål. Dette skyldes i stor grad det faktum at det som...

Propaganda definisjon

Hva er propaganda? I et nøtteskall er propaganda bredt definert som informasjon som distribueres til publikum med det formål å fremme en bestemt politisk agenda. Propaganda er vanligvis, men ikke nødvendigvis, partisk eller misvisende. Ganske ofte blir informasjonen...

Alternative fakta

Alternative fakta reflekterer dagens debatt Alternative fakta er ett av de begrepene som er blitt popularisert som et resultat av den kraftige økningen i politisk debatt. Denne startet for alvor sent i 2015 under presidentvalget i USA. Alternative fakta ble først...

Falske nyheter

Falske nyheter preger en hel mediebransje I løpet av de siste årene har begrepet falske nyheter fått ganske mye oppmerksomhet. Det har blitt forvandlet fra et sjelden brukt nedsettende begrep for å beskrive nyhetssider som er mistenkt for å forlate sin journalistiske...

Kildekritikk

Kildekritikk er essensielt i dagens nyhetsbilde Historisk sett involverte journalistikkfeltet først og fremst en svimlende mengde etterforskningsarbeid. Journalister ville risikere sitt rykte, sin personlige sikkerhet, og noen ganger til og med livet bare for å få...