Norge avsto fra å stemme over Israel-resolusjonen i FN

FNs generalforsamling ber Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag ta stilling til Israels okkupasjon av palestinske områder. Norge avsto fra å stemme.

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har tidligere avgjort at muren som Israel har bygget på Vestbredden er ulovlig. Her går palestinske bønder langs separasjonsmuren som Israel har bygget på Vestbredden.

I FNs generalforsamlings fjerde komité stemte 98 land over resolusjonen fredag Ber ICJ om å avgi en rådgivende uttalelse om de juridiske konsekvensene av Israels brudd på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse.

Teksten i resolusjonen viser også til Israels «langsiktige okkupasjon, bosetting og annektering av det okkuperte palestinske territoriet siden 1967». Den understreker viktigheten av ansvarlighet for alle brudd på folkeretten.

Land som stemte for resolusjonen inkluderer Irland, Portugal og Belgia, mens 17 land stemte mot den, inkludert USA og Tyskland.

Områdene på Vestbredden og Gazastripen utgjør Palestina i dag. Vestbredden er under israelsk militær okkupasjon, men Gazastripen er inngjerdet og praktisk talt avskåret fra utsiden.

Norge avsto

Norge valgte å avstå fra å stemme over resolusjonen sammen med 51 andre land, sammen med Sverige og Danmark. Den har tittelen “Israelsk praksis som påvirker menneskerettighetene til det palestinske folket i det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem.”

Israels okkupasjon av palestinske områder i 1967 var ulovlig, har FN sagt. Nå vil Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag avgi en rådgivende uttalelse om de juridiske konsekvensene av Israels brudd på den palestinske retten til selvbestemmelse.

I tillegg til å be om en rådgivende gjennomgang fra ICJ, krever resolusjonen at Israel «opphører med alle tiltak som krenker menneskerettighetene til det palestinske folket». Dette inkluderer “drap av sivile, vilkårlig arrestasjon og internering av sivile, tvangsflytting av sivile og overføring av deres befolkning til de okkuperte palestinske områdene.”

I forkant av avstemningen kalte Israels FN-ambassadør resolusjonen «demonisering» og sa at den ville redusere sjansene for forsoning mellom Israel og palestinerne.

benekt det

FNs sikkerhetsråd har bestemt at okkupasjonen av Israel i 1967 var ulovlig men landet har nektet å etterkomme uttaksforespørselen.

Sikkerhetsrådet har også fastslått at israelske bosetninger i de okkuperte områdene er ulovlige. Dette er også Norges offisielle mening, den siste formidlet av utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Israelske bosettinger undergraver muligheten for en tostatsløsning, og hindrer fred og stabilitet, sa han til NTB i mai.

UNRWA-mandat

FNs generalforsamling har også besluttet å forlenge mandatet til FNs hjelpe- og arbeidsbyrå for palestinske flyktninger (UNRWA) til juni 2026, og ber giverland om å gjøre mer for å dekke organisasjonens behov.

Tidligere i år økte Norge støtten til UNRWA og ga tilsagn om 1,1 milliarder kroner de neste fire årene.

Israel var den eneste som stemte mot å forlenge UNRWAs mandat, mens Norge og 164 andre land stemte for. Ti land avsto fra å stemme, inkludert USA og Canada.

USAs tidligere president Donald Trump trakk tilbake bistanden til UNRWA, men den ble gjeninnført da Joe Biden tiltrådte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *