Avtale om den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2023 – E24

Norge og Russland har blitt enige om en fiskeavtale for 2023. Avtalen er Norges viktigste og største bilaterale fiskeriavtale.

Norge har blitt enige om en ny fiskeavtale med Russland.
Publisere:

– Det er bra at vi har laget en fiskeavtale med Russland, selv om vi er i en eksepsjonell situasjon. Avtalen sikrer langsiktig og bærekraftig havforvaltning i nordområdene, og på denne måten beskytter vi verdens største bestand av torsk og andre arter i Barentshavet, sier Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister (Ap) i en presse utgivelse.

Avtalen fastsetter kvoteretningslinjer for blant annet nordøstarktisk torsk, hyse, lodde, blåkveite og hyse.

Fiskeriavtalen omfatter også tekniske regler for fiskepraksis, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Norge og Russland er blant annet enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2023.

Norge har gitt opp sanksjonene mot Russland og overvåker etterlevelsen av sanksjonsregelverket. Ifølge departementet har russisk side sagt at fiskeriavtalen kan bli suspendert innen 2023 dersom Norge ytterligere skjerper restriksjonene for russiske fiskefartøyer som seiler i norske havner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *