Civita tegner et bilde av reformer som har skapt millioner av fattige mennesker

Det er rart at Civita-leder Kristin Clemet (bildet) ikke nevnte markedsentusiastene som deltok på Mont Pelerin Societys årsmøte, skriver Ivar Hipp.

Det er en betydelig trussel mot det liberale demokratiet.

Dette er et diskusjonsinnlegg. Enhver mening uttrykt i teksten er forfatterens ansvar. Vil du være med i debatten kan du lese hvordan her.

Verdens liberale økonomier har vært i Oslo i regi av den liberale tenketanken Civita. I Aftenposten 9. oktober fremstiller Civita-leder Kristin Clemet det hele som en liberal sannhetssøking. Det fortjener litt nyansering.

Det er ikke overraskende at Civita Mont Pelerin Association (MPS) prøver å legitimere det faktum at Trump-tilhengere dukket opp under deres vinger på årsmøtet. Det er imidlertid overraskende at det ikke er noen selvkritisk holdning. Her benektes det mest åpenbare: MPS har vært partiet til de som kjemper mot velferdsstaten og fagforeningene.

Ideen om lavere skatter, kombinert med en svekket velferdsstat og gradvis privatisering av offentlige tjenester, har omformet vestlige liberale demokratier. Uten MPS og tenketankene som inspirerte dem, ville det ikke vært noen Margaret Thatcher, og ingen Liz Truss som Storbritannias nye statsminister.

Britiske tenketanker har vrimlet av optimisme de siste månedene. Til slutt tar «en av oss» kontroll. Institutt for økonomi er den eldste og viktigste tenketanken og har overlevert sine nøkkeltall til den nye administrasjonen. Og også forslag om de største skattekuttene på 50 år. Journalist Martin Wolf skrev i Financial Times etter en lavbudsjettbombe: «Ironien er at markedet er gud for disse menneskene», før han kaller dem både gale og farlige.

Det er rart at Civita-sjef Kristin Clemet ikke nevnte de markedsentusiastene som deltok på årsmøtet. Det er lett å være enig med ham i at det er på tide å stå opp for liberalt demokrati mot autokrati. Men hvorfor velger han å bagatellisere historien om innflytelsen til Mont Pelerin Society og dagens praksis med tenketanker? Clemet mener det er viktigere ting å diskutere enn meningsforskjeller om «velferd og skatt», nå som kampen er noe større. Er ikke dette påskuddet om reformer som har skapt millioner av fattige mennesker og en hær akterseilApeseil er et nautisk begrep som betyr å seile gjennom det. i liberale demokratier? Er ikke denne utviklingen i seg selv en betydelig trussel mot det liberale demokratiet?

Ivar Hippe, forfatter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *