Fritt fiske i norske farvann: – Frykter danske trålere:

I vinter avslørte Dagbladet at danske fiskere i flere år har fisket kveite i norske farvann om vinteren, til tross for at de er fredet fra desember til april.

Selv om kveitefiske er forbudt i norske farvann, er det ingen skøytefiskeregler i den norske delen av Skagerrak. EU har de siste årene strammet inn reglene for fiske i sine farvann. Ettersom det er fritt i norske farvann, har dette fisket blitt attraktivt for trålere. Danske trålere har vist særlig stor interesse.

Skøyter er store fisker, fjerne slektninger av haier. Bare de såkalte «vingene» egner seg som menneskemat.

SKØYTE: Mange av Norges skatearter er truet, men skatefisket er ikke regulert.  Foto: Fredrik Myhre/WWF

SKØYTE: Mange av Norges skatearter er truet, men skatefisket er ikke regulert. Foto: Fredrik Myhre/WWF
havutsikt

Norges Havforskningsinstitutt (HI) er nå bekymret for at det frie fisket opphører dersom Skagerrak tømmes for sårbare fiskearter.

– Flere patinaarter står på norsk rødliste (truede arter, red.anm.), og andre er svært sjeldne i fjorder og kystnære strøk – der de fantes tidligere, sier Even Moland. Han er forsker ved HI.

– Skagerrak er egentlig et dypt hav i miniatyr. Disse dypene har vært minst utsatt for fiske så langt og har fortsatt gode skateavsetninger. Det er nettopp derfor dette området er interessant for trålere, forklarte han til Dagbladet.

Hva er sjansene for å tømme havet for skatere?

– Skøytene som holder til i de dypeste delene av Norskerenna – opp til 700 meters dyp – er trygge foreløpig. Men bunntråling blir dypere og dypere og det er ingen lover eller regler som hindrer dette i Skagerrak.

JAIZ ER IKKE ET SKØTEPARADIS: Skøytene langs Norges sørkyst er i økende grad truet av dypere fiske.  Det er heller ingen forskrifter, sier Even Moland i HI.  Foto: Havforskningsinstituttet

JAIZ ER IKKE ET SKØTEPARADIS: Skøytene langs Norges sørkyst er i økende grad truet av dypere fiske. Det er heller ingen forskrifter, sier Even Moland i HI. Foto: Havforskningsinstituttet
havutsikt

Hva synes du om at skøytefiske er gratis i Norge, men ikke i EU?

– I EU prøver de å ta høyde for at nesten halvparten av alle skøyter og haier i europeiske farvann er truet av utryddelse. Derfor har EU satt en svært liten kvote for fangst av disse artene. Norge bør ta på seg å sørge for at slike sårbare arter har store nok reservater og robuste bestander i våre farvann, sier Moland.

I EU er skøytefiskekvotene strammet inn. En fangst er at en fiskebåt bare kan ta 80 pund skøyte per tur. Det er også en reduksjon på åtte tonn per år. Dette gjelder derfor i områder regulert av EU – i norske områder er det gratis.

– Hvis du kunne gi statsråden vår noen råd, hva ville det vært?

– I denne sammenheng kan det være nyttig å huske målet om fiskeriforvaltningen i økosystembasert retning. Målet med denne forvaltningen er å bevare alle funksjonene i økosystemet, samtidig som vi utnytter muligheten til bærekraftig høsting fra fiskebestander som tåler fiske over tid.

– Få avkom

Molands kollega påpeker hvor svak aksjen er:

– Det største problemet er den lange generasjonen skøyter. Hvis bestanden fiskes, vil det ta mange tiår før full bevaring er gjenopprettet, sier Rupert Wienerroither, som også jobber ved Havforskningsinstituttet.

DET TAR TIDER: Hvis en fiskebestand er utarmet, vil det ta flere tiår å komme seg, sier Rupert Wienerroither.  Foto: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet

DET TAR TIDER: Hvis en fiskebestand er utarmet, vil det ta flere tiår å komme seg, sier Rupert Wienerroither. Foto: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet
havutsikt

– Det er helt klart at det får konsekvenser for økosystemet dersom et topprovdyr forsvinner eller blir kraftig redusert. Vi har for eksempel sett at steinbitfiske har ført til kråkebolleoppblomstring, som igjen har ført til reduksjon av tareskog. Bærekraftig høsting er et slagord som brukes og høres mye i disse dager, spesielt når det kommer til det marine miljøet, forklarte Wienerroither.

Å «tømme» marine områder for skatere er det stikk motsatte av bærekraft og bør aldri ha betydning. Selv om fisk ikke er målarten for dette fisket, er overfiske et problem som kan bli alvorlig over tid og ikke bør ignoreres, sier han.

danske trålere

Etter ytterligere innstramminger i EU-kvotene for skøytefiske, ser vi at danske fiskere lander store mengder skøyte i danske havner som er fisket i norske farvann.

Statistikk er imidlertid ikke lett tilgjengelig. I en epost fra Fiskeridirektoratet fikk vi vite at «det er ingen opplysninger om landing av danske skøyter i Norge i perioden 2019-2021».

Et innblikk i fangsttall kan fortsatt fås gjennom de danske fiskeauksjonene. Her ser det ut til at det ble fanget 28 tonn «skøytevinger» frem til juni i år. Det er vanlig å multiplisere vekten av finnene med 2,5 for å få totalvekten til fisken, som er 70 tonn skøyte. Den danske kvoten er på åtte tonn, så det er rimelig at resten fiskes i Norge.

I tillegg kommer skøyteløpere som er oppført som «andre arter».

– Han vil følge reglene

– I EU er det forbud mot fiske på grunn av skade, nettopp fordi arten er truet, sier Uffe Sveistrup. Han er seniorrådgiver for det danske fiskerikontrollkontoret.

– Når danske fiskere fisker i norske farvann, skal de selvsagt forholde seg til norske regler. Norske myndigheter kontrollerer, håndhever og ellers fastsetter fisketiltak i norske farvann, sa Sveistrup.

– Fra Danmark snakker vi ofte med norske myndigheter om saker av felles interesse. Dersom norske myndigheter ønsker det, er vi selvsagt åpne for å diskutere fiskeriet, skriver Sveistrup i en epost til Dagbladet.

– Veldig seriøs

Geir Jørgensen Rødt reagerer på å være fri til å fiske rødlistede skøyter i norske farvann.

– Vi ser svært alvorlig på uregistrert tråling av en rødlistet og truet art, som tråleren, sier han. Jørgensen er fiskeripolitisk talsperson i Rødt.

VURDER TOTALFORBUD: Geir Jørgensen (R) ber regjeringen vurdere et totalforbud mot skøytefiske.  Foto: Stortinget

VURDER TOTALFORBUD: Geir Jørgensen (R) ber regjeringen vurdere et totalforbud mot skøytefiske. Foto: Stortinget
havutsikt

– Nå må Skjæran og Støre stoppe denne kriminelle virksomheten mot miljøet umiddelbart etter sine festtaler. Fiskerimyndighetene bør seriøst vurdere et totalforbud mot bunntråling i Skagerrak dersom det ikke er mulig å bringe fiskeriaktiviteten inn på en bærekraftig vei, sier Jørgensen til Dagbladet.

Beskytter kveite – ikke gå på skøyter

På spørsmål om regjeringen planlegger å innføre bedre beskyttelse for utrydningstruede skøyter, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran:

INGEN PLAN: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har ingen planer om å beskytte skøyter i Skagerrak.  Foto: Torstein Bøe / NTB

INGEN PLAN: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har ingen planer om å beskytte skøyter i Skagerrak. Foto: Torstein Bøe / NTB
havutsikt

– I dag har vi ikke vernebestemmelser for skateboard slik vi har med kveite. Men hvis vitenskapelige råd indikerer at strengere skateboardstyring er nødvendig, så er det selvfølgelig noe vi bestemmer oss for.

Skjæran viser til at etter Dagbladets vinteravsløringer har regjeringen etablert en dialog med danske fiskerimyndigheter.

– Det er nødvendig å forbedre forvaltningen av kveite. Jeg har bedt Danmark, som medlem av EU, om å jobbe mot et tilsvarende kveitesikringstiltak som vi har gjort i Norge, sier Skjæran.

Norge og Danmark har også blitt enige om å utforske andre tiltak for å beskytte kveite, inkludert lukkede områder.

Det gjelder i så fall kveite – ikke skøyter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *