Russland legger ned veto mot Sikkerhetsrådets fordømmelse av annektering – VG

Som et av de fem landene i Sikkerhetsrådet la Russland ned veto mot fordømmelsen av annekteringen fredag. Kina avsto.

Postet av:

På møtet i FNs sikkerhetsråd tok de først opp de såkalte «folkeavstemningene» i de okkuperte regionene i Ukraina, og kom med en uttalelse om de ville fordømme folkeavstemningene som ble holdt av Russland i de okkuperte regionene i Ukraina.

Russland er et av de fem vetolandene i rådet, og det la ned veto mot det. Kina avsto.

Tidligere fredag ​​kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhia er en del av Russland.

Samtidig sa han at angrepene mot disse regionene vil bli forstått som rettet mot Russland selv.

  • Anneksering betyr at en stat tar territoriet til en annen stat og erklærer det sitt eget.

Det vil bli nedlagt veto

Representanten for Norge, Mona Juul, sier det er svært beklagelig, og etterlyser en gjennomgang for å skille ut denne typen bruk av vetoretten.

– Sikkerhetsrådet har ansvaret for å forhindre aggressive handlinger og brudd på folkeretten. Det er uheldig at denne resolusjonen ble stoppet av et medlems vetorett, sa han.

– Det er feil at Russland, en invaderende makt, skal kunne hindre rådets handlinger for å få slutt på aggresjonen.

Både Irland og Ghana sier, i likhet med Norge, at Russlands bruk av vetoretten griper inn i FNs mandat. Irland ber også om en gjennomgang.

ALT ANGRER: Norges representant i Sikkerhetsrådet, Mona Juul, sier det er uheldig at resolusjonen ble stoppet på grunn av Russlands vetorett.

Ukraina: dukketeater

Ukraina var også til stede på Sikkerhetsrådets møte.

– Den ensomme hånden som er reist mot resolusjonen har igjen blitt et bevis på Russlands isolasjon, og et bevis på Russlands desperate forsøk på å benekte virkeligheten, sa den ukrainske representanten Sergi Kyslytsya og nevnte at Russland var det eneste landet som la ned veto mot det.

– Putins delegasjon har fulgt i fotsporene til sin herre i Moskva, og i kveld har de organisert et dukketeater, og forsøkt å benekte det åpenbare: at det aggressive russiske regimet er på vei til uunngåelig fiasko.

Han var også sterkt imot bruken av vetoretten i Sikkerhetsrådet.

– Vi er lei av å gjenta: Å la Russland nedlegge veto mot beslutninger i FNs sikkerhetsråd hindrer denne organisasjonen i å oppfylle sin hovedrolle under FN-pakten: opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.

Kyslytsya sa også at Russland ulovlig tok Sovjetunionens faste sete i Sikkerhetsrådet, noe som ikke er i tråd med FN-traktaten.

– Dette har gjort Russland til en kreftsvulst i Sikkerhetsrådet. Den må fjernes før den sprer seg til hele FN-systemet. Det er på tide å handle. Hvis dette rådet lykkes i å håndtere Russland, er det deres plikt å handle uten Russland.

Han gir USA skylden for gasslekkasjene

Lekkasjer fra Nord Stream-rørledningene ble også diskutert på møtet.

Seismologer registrerte kraftige eksplosjoner, og politikere og eksperter har beskrevet dem som en frivillig handling, det vil si sabotasje.

Mange peker på Russland, som har avvist anklagene og kalt dem «absurde».

ISTRIAK: Tirsdag morgen ble det bekreftet at det var lekkasjer i både Nord Stream 1 og 2.

Fredag ​​anklaget Putin USA for å stå bak lekkasjene.

Russlands representant i Sikkerhetsrådet, Vasily Alekseevich Nebenzya, viste også fingeren til USA, og ba dem svare direkte om de deltok i sabotasjen.

– Absurde konspirasjonsteorier

Han sa at det ikke ville være en fordel for Russland om gassrørledningene ble ødelagt, men han hevdet at det ville være en fordel for USA fordi de kunne levere gass til Europa og ta over produksjonen.

Nebenzya presenterte flere punkter som han mente støttet dette, blant annet at NATO har gjennomført militærøvelser der amerikanske skip har vært i Bornholm-området. Han ba andre land om ikke å drive med “meningsløs russofobisk verbal gymnastikk”.

USAs utenriksminister avfeide påstandene om at de står bak som absurde. Det samme gjorde representanten for det amerikanske sikkerhetsrådet, Richard M. Mills Jr., som svar på Russlands oppfordring:

– La meg være tydelig: USA benekter kategorisk å ha deltatt i denne hendelsen, og avviser ethvert annet forslag.

Mills Jr. sier at Russland kommer med absurde konspirasjonsteorier, prøver å distansere seg fra sine fiender i Ukraina, og med konstant ødeleggelse av sivil infrastruktur på ukrainsk territorium.

– Hendelsene i Ukraina taler for seg selv. Russlands angrep på Ukraina har rettet mot sivile, ødelagt byer og forårsaket tusenvis av dødsfall og skader, heter det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *