Kraftstøtte skal kunne fordeles

Diskusjonen
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er forfatterens ansvar.

Som Aftenposten skrev i sin lederartikkel 24. september, «Skapene bør bruke pengene til å betale strømregningen» før de går rettens vei. Hvorvidt en rettslig prosess er veien å gå kan diskuteres, men den kommende vinteren bekymrer mange hytteeiere.

Når en familie flytter til slummen, flytter de huset sitt fra et hus med strømhjelp til et hus uten strømhjelp. Derfor bør en del av 5.000 kWh-grensen kunne deles mellom boligen og fritidsboligen for de som ønsker det.

Ordningen jeg beskriver skal være enkel, med kun ett valg og et maksimum som er begrenset til en bestemt fritidsbolig. 1000 kWh per måned og minimum 500 kWh. Hus som ønsker å benytte denne muligheten vil informere sine strømleverandører så snart regimet er justert.

Dette endrer ikke omfanget av makthaverens formål. Ordningen kan søkes fra 1. november 2022 og vil vare så lenge strømtilskuddsordningen anvendes. Valget er knyttet til avtalen mellom husstanden og strømleverandøren og inngår i den enkeltes kundeprofil. Hva vil da hindre den løsningen?

Asbjørn Ekse, Rælingen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *