Nyhetsstudio: Breaking news – Mann holder 12 gisler i Georgia bank


En 33 år gammel mann var på tvungent psykisk helsevern da han angrep ham med kniv og ble senere skutt og drept av politiet på Bislett. Nå møter sykehuset kritikk.

Oslo universitetssykehus (OUS) har brutt loven, skriver Statens helsetilsyn i en rapport ifølge NRK.

Ifølge kanalen har tilsynet konkludert med at det har dukket opp flere kritikkverdige forhold. Sykehuset i Gaustad kan ha brutt seks lover og én regel:

* Mangelfulle rutiner for sporing av positive rusttester.

* Varslingssystemer mellom sikkerhetsavdelingen og politiet mangler.

* Hans potensial for vold som følge av rus ble ikke brukt i risikohåndtering.

* Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) ønsket å stoppe planen om egen bolig, men OUS opphevet vedtaket.

* Da pasienten var i LDS, ble offeret varslet i saken om at han ble straffet før utskrivning. Etter overføring til OUS skjedde det ikke.

33-åringen ble skutt av politiet 9. november i fjor, og døde senere av skadene. Han hadde hatt planlagt permisjon siden august, til tross for at han ble dømt til obligatorisk psykisk helsevern.

33-åringen hadde høye nivåer av kokain i blodet da han angrep Bislett med kniv. Han var beruset under forrige permisjon, ifølge overvåkingsrapporten.

Helsetilsynet mener Oslo universitetssykehus (OUS) ikke hadde tilstrekkelige rammer for behandling og sosial beskyttelse av pasienter.

– Vi er et sykehus og vår oppgave er pasientbehandling. Derfor må det tas en balansegang og hensyn til sosial beskyttelse og den enkelte pasient, sier Petter Andreas Ringen, klinikkdirektør ved Oslo universitetssykehus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.