– Det er ikke sånn at hender og føtter vokser ut igjen.

Gry Hege Henriksen har protese på hender og føtter, men han får ikke HC-parkeringsbot i Oslo kommune. Ifølge ham sier rådet nei med en diskriminerende tekst.

Det er den bredden Gry Hege Henriksen trenger for å svinge beina i bilen og i bilen med proteser. Men dette er ingen grunn til å få parkeringstillatelse for bevegelseshemmede.

Når du forlater bilen, må bildøren være helt åpen. 51-åringen brillerer deretter med to stive bein i røde sko. Han har to fotprotese og to hender.

– Jeg kan ikke gå inn og ut som de andre. Jeg må inn og det er ikke lett, sier Gry Hege Henriksen.

For seks år siden hadde ingeniøren og kunstneren et aktivt liv. Men en lungebetennelse forårsaket blodforgiftning. Da han våknet fra koma etter en måned, ble det kjent at han ville overleve, men at hendene og føttene hans måtte amputeres.

– Å bruke proteser er vondt, man får store vannblemmer, men det blir bedre og man blir mer stabil. Mitt valg var å sette bena i stedet for å sitte i rullestol.

Etter at Henriksen delte saken sin på Facebook med et bilde av de amputerte scooterne, fikk hun hundrevis av henvendelser. Fra privatpersoner, men også fra leger som forteller om lignende situasjoner der pasienter med varige behov får avslag på HC-parkeringsbilletter.

Men han har ikke mulighet til å parkere på en handikapparkering. Da han søkte om ny parkeringstillatelse (HC-kort) i mai fikk han avslag, fordi han kan gå 0-500 meter med protesene.

– Jeg fikk nei og jeg ble overrasket. For jeg har de siste to årene påpekt at jeg har uførekort og trenger ekstra bredde for å komme inn og ut. Det er ikke sånn at hender og føtter vokser ut igjen, sier han.

Handling tillegges ikke særlig vekt

I Oslo bystyres krav til søkere som søker om HC-kort, står det at søker skal dokumentere et særskilt behov for bistand til parkering på ett eller flere bestemte steder hvor det vanlige parkeringstilbudet ikke er tilgjengelig. Dette kan for eksempel være hjemme, på jobb, på legekontor, på sykehus, på behandlingssted eller lignende.

Miljødirektoratet vurderer hvem som bør få parkeringsbot ut fra gangevne og spesielle behov. I tilfellet Henriksen er årsaken til avslaget at han kan gå 0-500 meter med protesene og de mener at han ikke har noe særlig behov for å parkere.

Handling veier ikke tungt i slike vurderinger, skriver byrået:

Hvis det er vanskelig å finne et apotek, en butikk eller et bestemt kjøpesenter, kan du velge et annet med bedre parkeringssituasjon. I prinsippet er det også mulig å organisere en handletur på et tidspunkt hvor det er mindre trafikk, og dermed gjøre det enklere å parkere i nærheten av reisemålet.

Henriksen får blemmer etter å ha brukt protesene over lengre tid.

Henriksen opplever skrivingen av avslag som diskriminerende.

– Det gjør meg veldig opprørt å tenke på at jeg kan parkere lenger unna, gå et annet sted eller handle til forskjellige tider på døgnet, siden jeg kan gå litt, sier han.

Henriksen mener kommunen bør gå gjennom sine rutiner og ikke sende brev med en slik formulering.

Henriksen har valgt å bruke proteser etter å ha måttet amputere hender og føtter.

– Før jeg tenker meg om og nekter, vil jeg sette meg inn i andres situasjon, sier Henriksen. Han spør om det er nødvendig å søke en gang i året for et behov som ikke forsvinner med årene.

– Jeg synes hele organisasjonen er merkelig. Det kan være mange som ikke kan ta denne kampen, men jeg kan.

Kommunal miljøetat: – Det er ikke vår intensjon å være diskriminerende

Miljødirektoratet kan ikke kommentere søkerens påståtte diskriminerende formulering. Det skriver Susanne Lyng, leder for juridisk avdeling, i en e-post.

– Men vi ønsker likevel å presisere at det ikke var vår intensjon, slår han fast.

Det er opplyst at Bymiljøetaten har vist hvilke konkrete opplysninger søker har gitt som begrunnelse for å fremsette anmodningen og har i avslaget anført at dette ikke oppfyller kravene. Byens Miljødirektorat har i etterkant antydet hvor stor vekt denne begrunnelsen vanligvis har ved søknad om HC-kort.

Ifølge Lyng er erklæringen om behov for parkeringsavlastning knyttet til aksjonen generell og omhandler ikke søkers situasjon spesifikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.