Kort sagt, lørdag 3. september

Vi samler korte avisartikler i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Universiteter og Ukraina. Personlighetstester. Fastlegeordning. Dette er dagens kortinnlegg!

Diskusjonen
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er forfatterens ansvar.

Universitetet i Bergen og Ukraina

I en kort artikkel i Aftenposten 26. august etterlyser professor Bernt Hagtvet vår innsats for å støtte ukrainere som følge av krigen. Det er en fin invitasjon til å snakke om noen av tingene vi gjør.

Invasjonen av Ukraina er brutal. Universitetene kan ikke være likegyldige til det. Universitetet i Bergen (UiB) heiste allerede lørdag 26. februar det ukrainske flagget. Vi lyste opp fasaden på Universitetsmuseet for å vise vår støtte.

UiB har støttet kunnskap i media og på ulike felt. De har uttrykt sitt engasjement for å avklare situasjonen i temamøter, minne- og støttekonserter. Vi gjør også det vi kan for å hjelpe kollegaer i risikoområder. Krig representerer en brutalitet vi sjelden ser. Bombede bygninger står fortsatt, inkludert universiteter og kulturinstitusjoner. Vi sendte bevaringsutstyr for å beskytte kunst- og kulturskatter i den ukrainske byen Lviv.

I sommer har vi arrangert språkkurs for flyktningene, slik at de begge er forberedt på å begynne på høyere utdanning. Over 100 ukrainske flyktninger studerer ved UiB denne høsten.

Vår hovedoppgave er å ivareta utarbeidelse av kunnskap. Vi skal fortsette å være en kjempende og demokratisk samfunnsorganisasjon.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen


Om å jukse på personlighetstester – igjen

30. august fortsetter Paul Moxnes diskusjonen om identitetstester i Aftenposten. Han stiller spørsmål ved mine motiver og kilder. Lesere kan konsultere referansene i mine tidligere diskusjonsinnlegg for å bekrefte argumentene mine.

Hovedforfatteren av artikkelen jeg nevnte i forrige innlegg, professor Robert P. Tett, har over 17 000 siteringer i Google Scholar – det betyr en sterk innvirkning.

Forskning sitert av Tett & Simonet (2021) viser at juks på tester ikke har noen effekt, mindre effekt eller større effekt av personlighet på jobbprestasjon.

Dette viser noe helt annet enn det Moxnes tror og tviler på. Men forskerne viser også at vi trenger mer kunnskap på dette området. I så måte kan det nevnes at flere forskere fra Handelshøyskolen BIs Institutt for ledelse og organisasjon og Forsvaret kartlegger effekten av de to utvelgelsesbetingelsene, testformat og retningslinjer som kan forhindre eller fremme juks. Vi er Mao. vi deltar aktivt i å innhente mer informasjon, og relaterer dermed til eksisterende forskning på feltet.

Øyvind Lund Martinsen, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI


Leger er ikke redde for å «miste» klientene sine

Tankene til sykehuslege Torkel Steen i hans diskusjon i Aftenposten 25. august er basert på hans teoretiske forutsetninger. Den har ingen bevis for dårlig legehenvisningspraksis og langtidssykefravær og uføretrygd som gis av sviktende leger i praksis.

I tillegg forvalter Nav trygdeloven. Leger “er ikke redde for å miste klienter.” Det er nok pasienter.

Leger ønsker ikke en tilsynsrolle av administrativ karakter.

Vi leger har samme motivasjon som Torkel Steen: Det er en fascinasjon for medisin. De av oss som valgte allmennmedisin valgte det fordi vi elsker faget, like mye som andre spesialister elsker fagene sine.

«Vi er i en tålmodighetskrise», svarte legen Jørgen Skavlan i kronikken «For en krise vi er». Det er pasientene som har blitt skadet av passiviteten og passiviteten til den nåværende helseministeren som ikke ser alvoret i krisen.

Fuk-Tai Poon Sundvor, lege og spesialist i allmennmedisin


Leave a Reply

Your email address will not be published.