To Extinction Rebellion-aktivister får strengere dommer ved anke

UtryddelsesopprørFoto: Ole Berg-Rest / NTB

Annonser

I en ankesak har to Extinction Rebellion-aktivister blitt bøtelagt på henholdsvis 18.500 kroner og 11.800 kroner for fire protester i fjor. Straffen er strengere enn distriktsstraffen.

En av aktivistene – en kvinne i 30-årene – ble frifunnet for én protest og dømt for en annen i august i fjor da saken hennes ble behandlet i Oslo tingrett. Der fikk han en bot på 10.000 kroner for ikke å ha fulgt politiets pålegg om å flytte.

Etter å ha anket lovanvendelsen ble kvinnen straffet for to protester da anken ble behandlet i Borgarting tingrett. I begge sakene var dommen for brudd på politilovens mandat til å utføre politipålegg. Boten i lagmannsretten var på 11.800 kroner, etter at kvinnen ble pågrepet de fire dagene etter at hun hadde tatt ut 4.000 kroner.

Den andre kvinnen på 50 år ble i tingretten dømt for to tilfeller av protest og frifunnet for en tredje i tingretten, og ilagt en bot på 11.000 kroner. Lagmannsretten straffet ham også for å ha protestert mot lagmannsrettens frifinnelse. Boten hans ble satt til 18.500 kroner, etter at 6.000 kroner ble trukket etter seks dagers fengsel.

Merk: Bildet som brukes er kun for illustrasjon.

Kilde: © NTB Scanpix / #NorwayToday / #NorwayTodayNews

Har du et tips til Norge i dag? Vi ønsker å høre. Ta kontakt info@norwaytoday.no

Annonser


Leave a Reply

Your email address will not be published.