Kort sagt, onsdag 24. august

Vi samler korte avisartikler i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

folketellingen den nåværende velvære Her er dagens kortinnlegg!

Diskusjonen
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er forfatterens ansvar.

På tide å tenke nytt om telling

Alle som trenger å telle raskt og langt trenger en effektiv måte å telle på. For å holde ryggen og alle leddene i gang, har jeg tatt det siden 1975 eller så. 600-800 gymøvelser daglig – alle med “manuell” telling (gir hjerneøvelser).

Da er det håpløst å bruke standardmåten å telle på, for eksempel med seks hundre og seksti-tre – seksti-fire – sekstifem osv. Dette må forenkles radikalt!

Mer eller mindre. Så for 20 år siden lærte jeg barnebarna mine – og meg – en veldig effektiv måte å regne på. Jeg kaller det å telle digitalt. Her er det unødvendige fjernet (men det er 100 prosent riktig), og tellemetoden går slik:

– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 1(0)
– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2(0)
– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 3(0) osv.
————————————
-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 100(0) osv.

Jeg har aldri snakket normalt siden!

Jeg spurte lærerne – og barnebarna mine – og jeg hørte at telling fortsatt er «gammelt».

Er det på tide å tenke nytt? Tellemetoden bør videreutvikles og inkluderes i norsk skoleopplæring.

Ottar Melby, sivilingeniør


Tre spørsmål i el-debatten

Som en helt vanlig nordmann med et ganske gjennomsnittlig strømforbruk har jeg tre spørsmål/kommentarer som jeg gjerne vil at noen med kunnskap skal svare på.

Hvis vi selger strøm til Europa for en pris, for eksempel 4 kroner per kWh, bør norske forbrukere betale samme pris for forbruk i Norge? Er det mulig å skille prisen for utenlandssalg og innenlands bruk?

Jeg tror argumentasjonen går omtrent slik: “Vi får 4 kr for hver kWh fra Tyskland, ja, nordmennene må betale det samme.”

Det sies at man ikke kan ha en makspris på strøm da dette ikke vil oppmuntre til strømsparing. Men hvis gjennomsnittsprisen på strøm de siste fem årene har vært 30 øre per kWh (antatt), og “markedet” setter prisen til 3 kr per kWh, vil da maksprisen på 60 øre per kWh oppmuntre til merforbruk? Strømprisen blir det dobbelte av det du er vant til å betale, selv om «markedet» tilsier en høyere pris.

Det er mye snakk om behovet for å redusere strømforbruket. For å ta familien vår som eksempel, har vi de siste årene satt to bensinbiler og to elbiler. Bensinforbruket vårt har gått til null da. Ettersom vi hovedsakelig lader hjemme, har strømforbruket vårt naturlig nok økt. Er det da logisk å kunne redusere strømforbruket betydelig?

Jan Helge Flatatten, Oslo


Begynnelsen på slutten av velferdsgevinst

Velferd må svare på folks behov, ikke jakten på profitt. Det er et paradoks at noen kan tjene en formue på skattefinansiert velferd.

Det er avgjørende at arbeidet som begynner nå er til fordel for velvære å overvinne. I en kronikk i Aftenposten 18. august bemerker Ole Erik Almlid og Karita Bekkemellem at opprettelsen av NHOs resultatutvalg ble presset på under SV-budsjettforhandlingene. Kommisjonen vil utvikle null-profittmodeller for barneomsorg, barnevern, rusomsorg, eldreomsorg og arbeidsmarkedstiltak – ja, alle deler av vår grunnleggende velferd.

Ekspertutvalget vil gi oss viktige verktøy for å komme videre i kampen mot profitt. NHOs påstand om at det ikke er superprofitt i velferd er i beste fall en fordreining av det Velferdskommisjonen har kommet frem til.

Kommisjonen, som skulle dannes av den borgerlige regjeringen etter initiativ fra SV, mente at oversikten over pengestrømmene ikke var god nok. Samtidig anslo mindretallet i utvalget at det dreide seg om over en milliard kroner. Dette er penger som burde gått til bedre velferd.

Kommisjonens modeller skal gi Regjeringen en oppskrift på å stanse mulighetene til å nyte godt av velferden. Hver krone som går til sykehjem skal gå til omsorg. Hver krone som tildeles av barnehagen skal gå til barna. Hver krone som går til barnevern skal gå i sikkerhet.

Kommisjonen vil gi ny innsikt i hvordan dette kan sikres. Det er kunnskap NHO også kan dra nytte av. På den ene siden bør vi være enige om at skattepenger skal gå til velferd for de mange, ikke profitt til de få.

Kirsti Bergstø, konstituert direktør, SV

Leave a Reply

Your email address will not be published.