Sikkerheten til våre ansatte må komme først

  • Erling Rimestad
    Erling Rimestad

    Statssekretær, Utenriksdepartementet

Luksushotellet Lotte i Yangon er bygget på land som eies av det myanmarske militæret. Fra den samlede sikkerhetsvurderingen regnes hotellet som et av de tryggeste stedene å bo i Yangon, skriver statssekretær Erling Rimestad.

Det er umulig å være i Myanmar uten å legge igjen penger som kommer militæret til gode.

Diskusjonen
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er forfatterens ansvar.

Aftenposten har de siste dagene forsøkt å starte en debatt knyttet til boligene til noen norske diplomater i Myanmar. I denne forbindelse ønsker vi å presisere følgende:

For det første: Det er helt feil å si at Norges arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar har kommet i andre rekke. Tvert imot har dette arbeidet blitt en enda større prioritet etter militærkuppet, ettersom alt samarbeid med myndighetene er fryst og avsluttet.

Så vi har et nært forhold til Myanmars demokratibevegelse og sivilsamfunnet. Det er mulig at vi, til tross for den vanskelige sikkerhetssituasjonen, fortsatt har flere norske diplomater i ambassaden i Yangon.

Et av de tryggeste stedene å bo

For det andre: Hvis vi ønsker å fortsette dette arbeidet i Myanmar, må vi være i stand til å tilby et trygt sted for våre arbeidere å bo. Vi må prioritere sikkerheten til våre ansatte.

Basert på den generelle sikkerhetsvurderingen er Lotte Hotel vurdert som et av de tryggeste stedene å bo i Yangon. Det er god kontroll i og rundt eiendommen. Derfor bruker flere ambassader i nærheten det koreanskeide hotellet.

For øvrig er det bare landet som hotellet ligger på som eies av militæret. For oss er det også viktig å ha nærhet til ambassaden, som ligger 1 km unna.

I Yangon er det hver dag hendelser som setter sikkerheten på spill, og vi ønsker å unngå unødvendige transittapper. Hotellet ligger utenfor hovedveien til flyplassen. Dette er viktig dersom arbeidere må evakueres.

også lese

Norge fordømte kuppet i Myanmar. Da brukte de millioner på svartelistede hoteller.

Viktigere enn noen gang å være i Myanmar

For det tredje: Etter militærkuppet 1. februar 2021 har Norge vært en tydelig og kritisk stemme mot de brutale overgrepene til kuppmakerne og militæret. Vi har presset på for at FNs sikkerhetsråd skal engasjere seg i Myanmar. For å løse befolkningens lidelse og fattigdom har vi fortsatt et stort humanitært engasjement i landet. Likeledes har vi fortsatt kontakten med demokratibevegelsen og sivilsamfunnet.

Etter militærkuppet 1. februar 2021 har Norge vært en tydelig og kritisk stemme mot overgrepene til kuppmakerne og militæret.

For det fjerde: Å drive ambassader i konfliktområder stiller oss overfor vanskelige dilemmaer. Slik er det også i mange andre land.

I Myanmar eies mesteparten av eiendom og infrastruktur av militæret eller personer med sterke bånd til militæret. Så det er umulig å være i Myanmar uten å etterlate seg penger som kommer militæret til gode. Dette gjelder diplomater, FN og frivillige organisasjoner.

Våre kontakter i demokratibevegelsen og sivilsamfunnet ønsker fortsatt at vi og andre land skal være til stede i Myanmar. I den tragiske situasjonen landet er i i dag, mener vi det er viktigere enn noen gang å ha en operativ ambassade der.


Leave a Reply

Your email address will not be published.