Det burde vært mer lek i første klasse

Yousef (6) viser oss dinosaurtegningen han jobber med.

– Skarpe tenner, sier han og peker på gapet.

STOLT AV DINOSAURER: Skolefristen Yousef (6) viser tegningen sin.  Foto: Frank Lervik/TV 2

STOLT AV DINOSAURER: Skolefristen Yousef (6) viser tegningen sin. Foto: Frank Lervik/TV 2

Linnea skriver alle bokstavene i alfabetet på tavlen, som seksåringen lærte av moren før hun begynte på skolen.

På Nardo-skolen i Trondheim har barn på fem og seks år ulikt utgangspunkt, men en ting til felles når de begynner på skolen nå. Timeplanen deres inkluderer «lek» som er skrevet sammen med norsk og matte.

Lek gir læring

Da hovedseksårsreformen ble innført for 25 år siden, skulle leken være en konstruktiv bro fra barnehage til skole. Men med årene ble det vanskeligere og vanskeligere for nybegynnere på skolen. Spillet ble skjøvet til bakgrunnen.

– I undersøkelsene sier lærerne selv at det er lite lek, at det blir for teoretisk på første trinn, sier Maria Øksnes, NTNU-forsker og professor. Han begynner jevnlig på Nardos skole, hvor han observerer og intervjuer dem. Elever, lærere og foreldre intervjues.

Vi spør seks år gamle Eline, som sitter og strikker på SFO, om hun kan bli litt lei når skolen begynner?

SKOLEN BLIR GØY: Eline (6) svarte tydelig at hun synes skolen blir gøy som nybegynner.  Her på SFO er hun og Sofia til venstre snart ferdig med vevingen de startet om morgenen.  Foto: Frank Lervik/TV 2

SKOLEN BLIR GØY: Eline (6) svarte tydelig at hun synes skolen blir gøy som nybegynner. Her på SFO er hun og Sofia til venstre snart ferdig med vevingen de startet om morgenen. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Nei, det blir gøy. Ikke kjedelig. Jeg tror det blir gøy å lære ABC og lære mange nye ting.

Lærerne, som deltar i dette pilotprosjektet, er overbevist om at lek og læring går hånd i hånd.

– Slik vi lever kan du lære mange viktige ting gjennom lek, du lærer noe om sosialt liv, vente på tur, ta hensyn. Blant flere viktige ferdigheter, sier Oddveig Foslie, lærer i tidlig fase relasjoner.

Skolens egen lekeplass

Nybegynnere på skolen kan spille spill, tegne, studere eller gå til et spesielt lekerom som skolen har. Linnea står foran tavlen og skriver alle bokstavene.

– Lærte du tall også da?

– Ja…. to pluss tre er fem!

– Men hva gleder du deg mest til på skolen?

– Mmm, kanskje få venner. Linnea ser på de andre jentene, hun kjenner dem godt. Så langt har hun ikke fått kjæreste.

LYKKE SKAPER LÆRING: Lærerne på første trinn, Oddveig Foslie og Sharareh Müller, er ikke i tvil.  Kule barn lærer bedre.  Foto: Frank Lervik/TV 2

LYKKE SKAPER LÆRING: Lærerne på første trinn, Oddveig Foslie og Sharareh Müller, er ikke i tvil. Kule barn lærer bedre. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Spillet skaper stor trivsel, det er bra for elevene å komme på skolen og oppleve noe positivt, sier Oddveig.

Og han får full støtte fra sin kollega Sharareh Müller, som er professor i scenerelasjoner.

– Lek fører med seg trygghet, og uten trygghet og trivsel er det vanskeligere å lære.

Ifølge tidligere studier blir det fort for mange voksenstyrte aktiviteter, sier forsker Maria Øksnes.

Men vil det være nok læring?

Lærer i pedagogikk ved NTNU har ansvar for at overgangen mellom barnehage og skole ikke blir for brå. Når han sitter med seksåringer prøver han å fange hvordan de små selv opplever overgangen. Sammen med andre skandinaviske forskere skal han komme for å evaluere hvordan mottaket av seks år gamle barn har vært de siste 25 årene.

FORSKER SER BARN I LEK: NTNU-pedagogikkprofessor Maria Øksnes bruker mange timer på å være med og avhøre barn mens hun forsker på den nå seks år gamle reformen.  Foto: Frank Lervik / TV 2

FORSKER SER BARN I LEK: NTNU-pedagogikkprofessor Maria Øksnes bruker mange timer på å være med og avhøre barn mens hun forsker på den nå seks år gamle reformen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– De har andre måter å lære på enn å sitte stille ved bordet. Noen ganger kan undervisning motvirke formålet, for eksempel når barn er midt i utforskerprosjektet. De kan føle seg begrenset av strenge regler og rutiner, sier Øksnes.

Barn har et ønske om å lære, som må tas vare på, de mener at på Nardo-skolen er lek et slags frirom.

Men kan det bli for mye lek på skolen?

– Nei, svarer Müller i forhold til læreren etter å ha tenkt seg om et øyeblikk.

– Jeg vil svare så bestemt. Vi prøver å få til begge deler, ja takk, jeg tror at lek og læring ikke nødvendigvis er to motsetninger. Undervisning er ikke nødvendigvis det som ødelegger motivasjonen, men fraværet av fri og spontan lek med egenverdi har nesten forsvunnet. Elevene skal ha leketid mellom alle ferdighetsmålene de trenger for å nå.

Gru-gliding

Fra 22. august mandag er det skole på Nardo skole. Med kampen på timeplanen. Og en fast turdag.

LEK MATEMATIKK SIDE OM SIDE: De tar lek på alvor på Nardo-skolen.  Foto: Frank Lervik/TV 2

LEK MATEMATIKK SIDE OM SIDE: De tar lek på alvor på Nardo-skolen. Foto: Frank Lervik/TV 2

Linnea (6) forteller at hun er ivrig. Eline (6) forteller glad om de fine lekeapparatene de har på skolen. Og på mindre enn et døgn er han ferdig med vevingen han startet om morgenen.

Lærere i tidlig stadium er nok forberedt på noen skeptiske stemmer fra foreldre; Vil spilletimer gå på bekostning av læring? Det er mye som går med i en skolehverdag.

Innen vi skriver 2023/2024 har skandinaviske forskere kommet til at hvordan fem og seks år gamle barn selv opplever den brå overgangen fra barnehage til skole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.