Helse-Norge står overfor store utfordringer. Regjeringen undersøker imidlertid hvordan vi kan få færre verktøy i boks.

  • Vær Erik Almlid

    Administrerende direktør i NHO

  • Karita Bekkemelle

    Administrerende direktør i NHO Geneo

NHOs Karita Bekkemellem og Ole Erik Almlid mener regjeringen støtter Rødt og SVs press på helsepolitikken.

Det gagner ingen, verken pasientene eller brukerne.

Diskusjonen
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er forfatterens ansvar.

Regjeringen har satt ned en offentlig kommisjon som skal utrede hvordan kommersiell drift i ulike skattefinansierte velferdstjenester kan avvikles, og innføre en egen null-profittmodell for hver sektor.

Det betyr at regjeringen vil utrede muligheten for å fjerne lovpålagte selskaper. De er bedrifter som sysselsetter mer enn 100 000 arbeidere innen helse og velvære.

Mange hevder at når private selskaper leverer tjenester, går pengene til fortjenesten og ikke til brukerne. Dette er meningsløst. Brukerne får ikke mer penger fra publikum som lager tjenestene selv. Brukerne ser ikke de pengene, de ser tjenestene og støtten de får.

Hvis bedrifter kan tilby samme tjeneste til samme kostnad, er brukerne upåvirket. Hvis de kan gi det til en lavere kostnad, betyr det at det offentlige kan tilby flere eller bedre tjenester til brukerne, fordi pengene strekker seg lenger.

Det blir mindre innovasjon

Det sies også at det er en superprofitt i selskaper som opererer i velferdssektoren, som er en unormalt høy profitt basert på fellesgoder. Det er et fristende argument, men Velferdstjenestekommisjonen fastslo i 2020 at det ikke finnes noe som heter super. Driftsmarginen er 5,3 prosent, og gjennomsnittet for ikke-finansielle selskaper, eksklusive ressursselskaper, er 5,7 prosent.

Det er synd at regjeringen bruker skattebetalernes midler til å forske på nullprofittmodeller og hvordan offentlig sektor kan fortrenge kommersielle aktører innen velferd. Det vil sannsynligvis bremse innovasjonstakten i velferdssektoren og redusere tilgjengeligheten av velferdstjenester på forespørsel.

En rapport fra Menon Economics, på oppdrag fra NHO, viser at fjerning av bedrifter på velferd vil ramme én av tre distriktskommuner og 20 % av alle kommunene i landet.

Det lar de røde og SV presse

Vi håper at når utvalget ser godt på sakene, vil det bli klart for alle at utfallet av denne politikken er noe vi ikke ønsker. Men nå bør energi og kompetanse fokuseres på reelle helseutfordringer.

I årene som kommer vil vi bli eldre med arbeidsfolk. Deretter må vi styrke velferdstjenestene samtidig som skatteinngangen kan falle.

Det vil være mangel på arbeidskraft i helsesektoren, men også i andre sektorer som vi er avhengige av for å drive verdiskaping som kan erstatte nedgangen i olje- og gassinntekter. Dette betyr at det er et kritisk behov for innovasjon på alle områder, inkludert helse. Både når det gjelder teknologi og organisering av tjenester.

NHOer og private helseforetak vil gjerne diskutere hvordan vi kan bidra til å løse dette. Men nettopp i denne situasjonen har regjeringspartiene latt Rødt og SV legge press på oss for å undersøke hvordan vi kan legge mindre verktøy i boks!

Leave a Reply

Your email address will not be published.