Barnevernsarbeider fengslet for narkotika – barnevernet visste ingenting – VG

BARNEVERN: Dette er et illustrerende bilde fra en tidligere sak.

Da mannen ble løslatt fra varetekt, fortsatte han å jobbe i barnevernet som om ingenting hadde skjedd. Det var ikke før syv måneder senere at forretningsmannen fikk vite om narkotikaanklagene. Så mistet han jobben.

Publisere:

Mannen jobbet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) da politiet fant store mengder narkotika i bilen og hjemmet hans i mars i fjor.

Han tilsto forholdene, ble siktet for grov narkotikaforbrytelse og satt i fengsel.

Pågripelsesordren sier at politiet tror mengden narkotika indikerer at flere personer var involvert.

Men til tross for at han var varetektsfengslet i nesten fire uker, visste ikke arbeidsgiveren at han var siktet for en straffesak.

Da han ble løslatt fra varetekt fortsatte mannen å jobbe i barnevernet – til tross for at han ikke hadde gyldig politiklarering, som kreves for at personer som er dømt for grove narkotikalovbrudd skal jobbe med barn.

Det var først i januar i år at Bufetat fikk vite om straffesaken mot mannen, etter råd fra en tidligere ansatt. I dag jobber ikke mannen på Bufetat, ifølge Berg regiondirektør Ingrid Pelin.

– Nå behandler vi saken som et personlig forhold, og vi tar de nødvendige grep etter de opplysninger vi får fra politiet, sier Berg.

– Hvordan kunne det skje at du ikke visste om siktelsen mot ham?

– Politiet, påtalemyndigheten og domstolene er de som har myndighet og plikt til å informere de som trenger å vite om siktelser, anklager og dommer. Vi har ikke mottatt informasjon om denne stillingen.

Den narkotikamistenkte forsvares av advokat Tom Barth-Hofstad.

– Straffesaken er ikke endelig avgjort, og vi venter med å kommentere dette ytterligere, sier Barth-Hofstad til VG.

TILSVARTE: Tom Barth-Hofstad forsvarer mannen ved Elden Advokatfirman. Her fra en rettssak i 2011.

VG har tidligere avslørt at en mann tiltalt for seksuelle overgrep mot barnet sitt fortsatte å jobbe i barnevernet gjennom et privat barnevernsselskap uten gyldig politiattest. Bufetat kjente lenge ikke til siktelsen mot ham. Mannen nekter straffskyld.

Bufetat mente den gang at mannen selv var ansvarlig for å anmelde anklagene mot ham, da han var eier av et privat barnepass.

Når det gjelder narkotika er vedkommende involvert i allmennheten til barn, styret selv.

– Hva sier dette om Bufetats kontroll med at de ansatte har gyldig politiattest?

– Jeg synes vi har gode rutiner for å få politiattest i våre rekrutteringsprosesser, svarte regiondirektør Berg.

ETATENS SJEF: Ingrid Pelin Berg er regiondirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Selv om en ansatt må vise politiattest ved ansettelse, er det ingen automatisk barnevernmekanisme for å finne ut om en ansatt er siktet, dømt eller dømt for noe uforenlig med arbeid med barn. etter at de ble ansatt

– I så fall er vi som arbeidsgiver derfor avhengig av ett eller flere av følgende: Informasjon fra arbeidstaker direkte, informasjon fra politi eller påtalemyndighet, om de faktiske forhold som vi bør kjenne til som barnevernsarbeidsgiver – eller opplysninger . det gir oss grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger som er relevante for innholdet i politiattesten som arbeidsgiver.

– Så vær tydelig: Hvis politiet ikke varsler deg, trenger du råd fra utenforstående eller en ansatt om å tie for å vite at en ansatt ikke er egnet til å jobbe med barn?

– Som tidligere besvart har vi rutiner for å innhente, oppbevare og fornye politiattester. I tillegg har vi som arbeidsgiver, som tidligere nevnt, etter forskriften kun lov til å rette direkte henvendelser til politimyndigheter når vi har opplysninger som gir oss grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger som er relevante for politiets innhold. sertifikat, svarer Pelin Berg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.