Under avhør siterte Trump det femte endringsforslaget. Hva betyr det?

Hva er det egentlig presidenten blir anklaget for, og hvorfor kan han nekte å svare på spørsmål ved valglokalene?

Den tidligere presidenten har forlatt Trump Tower på vei for å bli avhørt av statsadvokaten i New York.

Etter å ha blitt innkalt til avhør da Trump ankom statsadvokatens kontor i New York, nektet han å svare på spørsmål.

Ifølge Ronald Fischetti, den tidligere presidentens advokat, måtte Trump bare svare på ett av spørsmålene: hva heter han.

Deretter påberopte han seg den femte grunnlovensendringen, og de sier at han ga “det samme svaret” på resten av spørsmålene til slutten av avhøret. Det skriver New York Times.

Hva betyr denne grunnlovsendringen, og hvilke konsekvenser kan den få?

Hva anklager de Trump for?

New Yorks statsadvokat har etterforsket Trumps eiendomshandel i mer enn tre år.

Riksadvokatens kontor kunngjorde i januar at de hadde samlet nok bevis til å reise en sivil sak mot den tidligere presidenten. Det skriver AP.

Selskapet hans, Trump Organization, er anklaget for blant annet å ha gitt uriktige opplysninger om verdien av selskapets eiendeler.

De har undersøkt om han blåste opp eiendommens verdi til långivere, og rapporterte deretter lavere eiendomsverdier til skattemyndighetene.

Hvis dette er bevist, mener Letitia James at det er en bløff. Han leder etterforskningen.

På vei fra avhøret av New York District Attorneys kontor, uten å svare på noen spørsmål.

Hva betyr det å kalle det den femte endringen?

Den femte endringen av USAs grunnlov etablerer visse rettigheter for saksøkere. Blant annet retten til å nekte å vitne mot seg selv.

Det viser til det vi nordmenn kaller selvinkriminering.

Da Trump påberopte seg det femte tillegget, nektet han derfor å bli avhørt.

Tanken bak grunnlovsendringen er blant annet å hindre at noen blir tvunget til å tilstå eller å fremlegge bevis som kan brukes mot dem.

AP skriver at tillegget i utgangspunktet gjaldt de involverte i en straffesak, men med tiden har det blitt gjeldende for andre saker også. Trumps sak er et sivilt søksmål.

Rettsregelen sier imidlertid at det må være en reell risiko for påtale for at vitnet skal angripe denne retten. Det sier Paul Cassell, professor i strafferett ved University of Utah, til AP.

Hva betyr det for forskning?

Cassell sa til AP at vitnet fortsatt kan velge å svare på noen spørsmål. Det er derfor ikke «alt eller ingenting».

I sivile søksmål kan jurymedlemmer trekke en motsatt konklusjon når en saksøkt påberoper seg det femte tillegget.

Det kan de ikke gjøre dersom saken blir en straffesak. Altså dersom etterforskningen fører til rettssak.

Lenese Herbert er professor i strafferettspleie ved Howard University. Han sa til AP at som oftest anser de som hevder denne retten som skyldige.

– Ser det dårlig ut? Som de fleste tolker det, ja.

Han uttalte imidlertid at i en domstol er det viktig at advokaten forstår for jurymedlemmene at det tross alt er en rett vitnene har.

Derfor mener han at siktede ikke skal tas som tegn på skyld.

Trump omtaler alle undersøkelsene som for tiden utføres mot ham som en heksejakt.

Hva sier Trump om dette?

– Mitt flotte selskap, og jeg, blir angrepet fra alle kanter, skrev Trump på sosiale medier i forkant av onsdagens møte. Han hevder å være offer for den verste heksejakten som noensinne har funnet sted i USA.

Trump har tidligere uttalt at bare de som har noe å skjule påberoper seg det femte endringsforslaget.

Onsdag gjorde han en helomvending på statsadvokatens kontor da han sa:

– Jeg spurte ham en gang “Hvis du er uskyldig, hvorfor påberoper du deg det femte tillegget?”

– Nå vet jeg svaret. “Hvis din familie, din bedrift og alle i din krets er underlagt en politisk motivert hekseprosess hjulpet av advokater, påtalemyndigheter og falske nyheter, har du ikke noe valg,” sa han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.