Bompengetakstene kan øke i flere norske byer neste år

Veiavgift OsloFoto: Fredrik Hagen / NTB

Annonser

Bompenger kan øke i flere byer, og gi milliarder i offentlig transportmidler.

Veiavgiften ble lansert etter 2019-bompengene og sier at staten øker sitt bidrag til byveiprosjekter i bytte mot at byene bruker noen av pengene til å redusere bompengene.

AP-SP-regjeringen endrer avtalen og fjerner henvisningen til bompenger (reduksjon). Det betyr at storbyene kan omdisponere de 3,7 milliardene som er satt av til å redusere bompengetakstene, melder Norsk Kringkasting (NRK).

Disse midlene vil derfor kunne brukes til for eksempel kollektivtransport.

– Endringen innebærer at lokale myndigheter får større frihet til å justere bompengesatsene. Men det må i hvert enkelt tilfelle vurderes at lokale endringer i bompengesystemet vil kreve en ny prosedyre i Stortinget», sa Samferdselsdepartementet.

Endringene kan gjelde fra neste år. Bergens politiske ledelse opplyste til Bergens Tiden i juni at bompengesatsene kan komme tilbake til nivåene før 2020. I Oslo har politikere uttrykt ønske om å ikke senke bompengesatsene.

Kilde: © NTB Scanpix / #NorwayToday / #NorwayTodayNews

Har du et tips til Norge i dag? Vi ønsker å høre. Ta kontakt info@norwaytoday.no


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *