Den største ekstremistiske islamistiske terroren i EU

En ny rapport oppsummerer alle terrorangrepene som Europol, EUs politisamarbeidsbyrå, utførte eller forhindret i EU i 2021. Antall angrep har falt mye de siste årene.

Et av angrepene i 2021 skjedde i april i den franske byen Rambouillet da en politimann ble knivstukket og drept. Det var en tunisisk mann bak ham.

Bulletin Få en oversikt med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Ifølge rapporten er terrortrusselen fra islamistiske ekstremistmiljøer størst.

  • Tre ble utført av jihadistiske terrorangrep, og åtte ble avverget. Det har vært en betydelig nedgang siden 2020 og 2019, da henholdsvis 14 og 18 jihadistiske terrorangrep ble utført eller forhindret.
  • I 2021 var det ingen høyreekstreme terrorangrep i Europa, men to angrep ble avverget: Sverige og Østerrike. De fordømte også et rent høyreorientert terrorangrep i Østerrike.
  • Et ytre venstreangrep fant sted i EU i 2021 i Tyskland. Interpol frykter det er en økende tendens til vold på venstresiden. Ingen angrep ble forhindret eller mislyktes.

Medlemmer av terrororganisasjoner

I 2021 ble 260 personer arrestert i forbindelse med ekstrem islamisme i EU. Europol omtaler det som jihadistisk terror.

Den vanligste årsaken var mistanke om medlemskap i terrororganisasjoner. Mange har også mistenkt at de sprer terrorpropaganda, eller hjelper til med å planlegge eller gjennomføre terrorangrep.

Alle vellykkede terrorangrep ble utført av personer som handlet alene.

Europol har skrevet at IS og Al-Qaida spiller en viktig rolle i å spre propaganda, som før, og at det som kommer fra disse organisasjonene ikke er en vesentlig endring.

les også

PST har advart om trusler fra høyreekstreme digitale nettverk

Antall planer for jihadistisk terror har falt betydelig siden 2019. Da var det planlagt 18 slike terrorangrep, og 436 personer ble arrestert i forbindelse med jihadistisk terror.

Ensomme høyreekstreme

65 personer ble arrestert i forbindelse med høyreekstrem terror, men det var ingen angrep fra høyreekstreme.

Europol har skrevet at den største høyreekstreme trusselen tidligere var hierarkiske kretser og nynazister. Nå mener de imidlertid det er større grunn til å frykte lavorganiserte miljøer på Internett.

Miljøene på Internett er ifølge Europol stort sett unge menn. Og det de frykter er at noen av disse mennene vil utføre terrorangrep på egenhånd, etter å ha inspirert andre i de miljøene.

De er bekymret for at psykiske lidelser kan gjøre folk mer mottakelige for høyreekstreme ideer. Europol påpeker at noen har opplevd store psykiske problemer etter koronare intervensjoner, som skolestenging og restriksjoner på sosial aktivitet.

I fjor unngikk de to angrep, og ett mislyktes. I de to foregående årene var det planlagt henholdsvis fire og to angrep. Imidlertid har antallet arrestasjoner økt dramatisk, fra 21 i 2019 til 34 i 2020 og 64 i 2021.

les også

Ti år fra 22. juli rekrutteres flere høyreekstreme rekrutter på nett. Dette er en terrortrussel nå.

Liten skrekk ytterst til venstre

Terrorangrep på ytre venstre er derfor mindre utbredt.

I 2021 ble 19 personer arrestert i EU i forbindelse med ekstrem venstreorientert terror. Dermed har det vært en kraftig nedgang siden 2020, da 52 personer ble arrestert, og siden 2019, da 119 personer ble arrestert.

Det planlagte antallet angrep var henholdsvis 26, 25 og 19 i 2019, 2020 og 2021.

Interpol er imidlertid i økende grad bekymret over tendensen til noen ekstreme venstreorienterte og anarkistiske miljøer til å ty til vold.

Ifølge rapporten er den voldelige venstreekstremismen rettet mot blant annet 5G-antenner og strømnett.

PST er redd for radikalisering

I sin siste åpne trusselvurdering skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at ytre høyre og islamister er den største terrortrusselen mot Norge.

De skriver at potensielle terrorister radikaliseres både gjennom møter med andre terrorister og gjennom internettaktiviteter.

Ifølge PST vil terrorangrep sannsynligvis bli utført av en person med lett tilgjengelige angrepsmidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.