På dette tidspunktet kan lønnsutvalget bli tvunget

Konflikten mellom SAS-pilotene og flyselskapet er inne i sin andre uke. De påvirker mellom 30 000 og 45 000 passasjerer daglig.

Streikene rammer nå også helsetjenestene i Nord-Norge.

Helseforetak rapporterer at nøkkelmedarbeidere sliter med å jobbe i tide. I tillegg er Nordlandssykehuset nødt til å utsette operasjoner.

Utfordringen var å holde krisemøte mandag i Troms og Finnmark Statsforvaltninger, Helse Nord, Fylkesleger og Helsekommisjonen.

Den første kalles en svært alvorlig situasjon.

– Alvorlige konsekvenser

Alexander Sønderland Skjønberg, førsteamanuensis ved Institutt for jus og ledelse ved BI, sier det er overraskende at streikens andre uke nærmer seg.

– Jeg trodde det skulle vare maks en uke. Nå begynner det å få ganske alvorlige konsekvenser, fordi det virker veldig fast. Nesten uvanlig blokkert.

KOMPLISERT: Skjønberg peker på en vanskelig faktor dersom konflikten ender med tvangslønn.  Foto: Kyrre Lien

KOMPLISERT: Skjønberg peker på en vanskelig faktor dersom konflikten ender med tvangslønn. Foto: Kyrre Lien

Han sier det blir spennende å fortsette festlighetene de neste timene og dagene. Men om den nordlige situasjonen fører til tvungen lønnstabell er vanskelig å si.

– Lurer på hvilke operasjoner som må utsettes. Når det er fare for liv og helse vil vilkåret være oppfylt. Er det operasjoner som ikke setter liv i fare, blir det ikke overholdt, sier han.

Han la til at dersom konflikten går utover beredskapen, vil regjeringen i det minste gripe raskt inn.

– På kort sikt vil det nok gå utover ikke-hasteoperasjoner. Da blir det ikke grunnlag for problemer og inngrep.

Bare viktig for norske ryttere

Skjønberg peker på en vanskelig faktor dersom konflikten ender med tvungen lønnstabell; nemlig at de kun kan gripe inn i konfliktløsning i Norsk pilotforbund.

– De har ikke makt til å gripe inn i Sverige og Danmark. Så kommer avtalen. Så det kan tenkes at det etableres en ny avtale for den norske delen av selskapet.

Han sier det fortsatt vil være uvanlig å gripe inn i en begrenset del av konflikten.

Samtidig blir det vanskelig å løse striden i lønnsutvalget fordi det er flere vanskelige saker i konflikten som berører organiseringen av SAS, forklarte Skjønberg.

– Er det fare for liv eller helse, har ikke myndighetene så mye valg, sier Skjønberg.

I SAS-streiken har fagforeninger i de tre nordiske landene gått sammen bak felles krav. Men det er fullt mulig at den norske delen av streiken tar slutt, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– Ja det er det. Han advarte partene om at et rødt møte kunne slås på, sier Nergaard til NTB.

SKADER: Streiken rammer mellom 30.000 og 45.000 passasjerer hver dag.  Foto: Martin Leigland / TV 2

SKADER: Streiken rammer mellom 30.000 og 45.000 passasjerer hver dag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Det er ingen tradisjon i Sverige og Danmark

Sverige har ingen tradisjon for å bruke en obligatorisk lønnskomité. I Danmark brukes verktøyet, men i mye mindre grad enn i Norge, ifølge arbeidslivsforskeren.

Dermed vil streikene trolig fortsette i Sverige og Danmark, og ende i Norge samtidig.

Det er nesten vanskelig å se hvordan det vil påvirke flytrafikken. Nergaard mener dette kan legge ytterligere press på de svenske og danske partiene.

– Det kan ta litt av streikebrølet. Hvis det havner i Norge, taper ikke SAS så mye penger. Men han sier konflikten fortsatt vil være kostbar.

Dersom den obligatoriske lønnen ender med et styre, avslutter pilotene streiken og går tilbake til jobb. Konflikter vil bli nærmere utredet av Nasjonalt lønnsråd.

Verken pilotene eller SAS har særlig interesse for et slikt utfall, ifølge arbeidslivsforskeren.

– Det er en risiko for dem. De som ønsker å endre tariffavtalen vil være minst interessert i det obligatoriske lønnsutvalget fordi Rikslønnsnemnda er konservativ, sier Nergaard.

– Situasjonen er forferdelig

– Vanskeligere enn andre

Domstolen vil generelt basere seg på eksisterende avtaler. Men i denne situasjonen understreket han at både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker endring.

Det vil være svært vanskelig fordi det er basert på en felles avtale som inkluderer operasjoner i alle tre landene.

Lønnskommisjonen vil trolig se på hvilke avtaler som endelig er i Sverige og Danmark. Det er her de lander i denne konflikten.

– Dette blir en komplisert sak for Rikslønnsnemnda dersom det kommer på deres bord. En mye vanskeligere sak enn de andre, sier Nergaard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.