– Vi måtte tenke annerledes om eksport – E24

Energiforedlingsindustrien slår seg sammen til en ny norsk industriforening for å kjempe om billig strøm. – Vi vil være helt avhengig av utvidelse av videre produksjon, sier Helge Aasen, president i bransjeforeningen.

Helge Aasen, administrerende direktør i industribedriften Elkem, er nå blitt styreleder i en ny industriforening i energiforedlingsindustrien, NHO Norsk Industri. Han frykter høye strømpriser og ønsker å bremse energieksporten og øke kraftutbyggingen i Norge.
Publisert: Publisert:

Aasen er administrerende direktør i Elkem Industrial Company.

Han er nå også blitt styreleder i en ny bransjeforening for NHO, som samler energiforedlingsindustrien.

Opprettelsen av industriforeningen er ifølge Aasen et ønske om å påvirke organisasjonsendringene i Norsk Industri og debatten om elektrisitet.

– Det var behov for en møteplass for at næringen kunne være mer sammen, sier Aasen til E24.

Ledelsen i den nye bransjeforeningen inkluderer også toppledere fra Eramet, Yara, Norske Skog, Alcoa, Celsa Armeringsstål og Inovyn.

Elkemes leder har advart om økt strømforbruk på norsk sokkel. Selskapet hans har også tatt til orde for å begrense elektrisitetseksporten for å hindre at magasiner tømmes.

Jeanette Irene Moen er bransjedirektør i den nye foreningen.

– Fornybar energi er en av våre viktigste innsatsfaktorer, selvfølgelig vil tilgang på konkurransedyktige strømpriser i Norge være et stort problem for oss, sier Moen. fusjon.

Les VGs maktkommentar: Denne høsten blir ekstrem

les også

Krigen og den norske streiken øker prisen på gass: – Prisen kan stige ytterligere

– Bekymret i lang tid

Strømprisene i Europa er svimlende, og Russlands begrensede gassforsyning vekker bekymring for om de vil ha nok strøm til vinteren. OE Hvalbye SEB råvareanalytiker advarte nylig om at vinteren kan bli fryktelig hvis gassreservene ikke fylles.

Samtidig har Norge eksportert mye strøm den siste tiden, noe som skaper bekymring i enkelte deler av bransjen.

– Vi har lenge vært bekymret for at denne situasjonen kunne skje, fordi Norge har bygget ut mye eksportkapasitet, sier Aasen.

– Vi kan ikke akseptere at Tyskland, England og andre sender oss makt hvis de selv er i nød, la han til.

Aasen trekker spesielt fram to utfordringer:

  • På kort sikt er næringen bekymret for at tømming av magasiner kan utgjøre en risiko for rasjonering av strøm.
  • På sikt frykter næringen at kraftunderskudd vil ende opp med lave strømpriser som har vært en stor fordel for næringen.

les også

Mørkt i stuene i Sør-Norge: slik kan det være dersom det blir vinterrasjonering av strøm

Det vil opprettholde eksporten

Elkemes sjef mener det er nødvendig å opprettholde krafteksporten før neste vinter av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det er lite uvanlig vann i magasinene, spesielt på Sørvestlandet (prisklasse NO2).

Aasen mener EU ikke vil kunne klage på et slikt grep, da Norge er hovedleverandør av avansert gass og materialer til EU-land.

Norsk gasseksport ventes å vokse med om lag 10 % i år. Økningen tilsvarer kun energi på 100 terawatt-timer (TWh), som ofte er den totale elektrisitetseksporten fra Norge.

– Vi har etterlyst regulering av eksporten slik at vi ikke forblir i dagens rasjoneringstilstand. Det vi hører fra NVE er at de har mandat til å gjennomføre rasjoneringen, men ikke gjøre noe med eksporten. Da kan vi i verste fall holde oss i rasjoneringstilstand mens hele eksporten er på plass. Nå er det opp til regjeringen å gjøre noe, sier Aasen.

Senterpartiets stortingsgruppe tok torsdag til orde for stans i elektrisitetseksporten for å unngå tomme magasiner til våren.

NVE og Energi Nor sier til E24 at produsentene nå holder vann, og at det som eksporteres blant annet er styrken til elva. Kjetil Lund, leder for NVE så langt, er ikke redd for rasjonering.

– Det er ikke hovedscenen for oss. Vi tror ikke vi kommer til å havne der, sier Lund.

Les på VG: Den store har varslet en hard vinter: Å ramme kraftselskapene

les også

Nå henger hydraulikkkraften etter, sier NVE: – Det er å regne med svært høye strømpriser

Frykt stengte industrien

– Hva bør Norge gjøre for å adressere elektrisitetsunderskuddet og sikre tilstrekkelig kraft til næringen?

– Vi vil være helt avhengig av utvidelse av ytterligere produksjon, noe som vil føre til en flaskehals i eksporten. Det eneste norske strømprisene kan bringe oss under europeerne over tid, er at industrien lager langsiktige kontrakter til konkurransedyktige priser, sier Aasen.

– Det er nødvendig å bevare næringen og tiltrekke seg ny industri, da det samlede kostnadsnivået i Norge er høyere enn ellers, sier Aasen.

Både Sverige og Danmark har annonsert planer om å øke kraften for å sikre nok kraft til grønn omstilling. Aasen mener ambisjonsnivået bør opp også i Norge.

– Og du må gå fort. For prosessindustrien i Sør-Norge vil ikke situasjonen med høye kraftpriser og vanskeligheter med å inngå langsiktige kontrakter på gunstige vilkår gå unna med røde tall mange år på rad. Da stenger det, sier han.

Helge Aasen Elkem sjef.

les også

Sverige vil øke strømproduksjonen: – Det trenger all kraft vi kan få

Energiminister: – Deler bekymringer

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil begynne å produsere mer energi.

– Jeg deler bekymringen, vi vil ikke gå tom for energi, vi vil ha nok rimelig energi, det er regjeringens klare intensjon, sier Aasland til E24.

– Derfor har vi gjort tiltak knyttet til vindenergi og havvind, og sier at vannkraftavgiftssystemet skal investere først etter endringer.

Regjeringen har nylig startet behandling av konsesjoner for å skaffe vindenergi på land der det er bistand i kommunen. Men mer enn turbiner bør overlates til kommunene, sa Aasland.

– Han sier det er viktig for næringen å investere i kommunen på sikt og tror på lang sikt pluss en sikkerhetsstopp.

Statnett varsler at det kan bli et kraftunderskudd i 2026, men Aasland mener regjeringen kan starte med havvinden før 2030. Regjeringen satte nylig et mål om 30 gigawatt havvind innen 2040.

– Så ser jeg også tegn på at vannkraftprodusentene begynner å renovere vannkraftverkene sine, noe som er veldig viktig, sier Aasland.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) og olje- og energiminister Terje Aasland besøkte denne uken Funkisgården borettslag på Oslo Torshov for å snakke om nye regler som skal legge til rette for montering av større solcelleanlegg på tak i borettslag.

Les på E24+

Regjeringen legger beredskapsplaner for å legge til rette for vinterstrøm

– Sett fullt trykk

Statnett anslår at Norges energiforbruk kan øke fra 140 terawattimer (TWh) til 162 TWh til 193 TWh innen 2030.

Regjeringen har nylig avduket planer om et grønt løft for den energikrevende industrien, og snakker om energikrevende batteriproduksjon og hydrogenproduksjon.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil imidlertid ikke la det være for sent for Norge å utvikle en ny makt.

– Allerede i fjor høst la vi fullt press på Norge for å få til mer energiproduksjon. Da var det en periode med debatt om hvor mye strøm vi trengte å eksportere, nå er det mye mer debatt om hvor mye vi må produsere for å sikre industri og arbeidsplasser i Norge, sier han til Vedum til E24.

Ola Borten Moe (Sp) forteller at han etter å ha blitt olje- og energiminister utviklet mye makt.

– Den har fått mye kritikk, men det ble utviklet mye kraft som følge av utviklingen av lisensen og grønne sertifikater, sier Vedum.

– Da har det vært stillstand en stund, og nå har vi et ansvar og vi må sørge for at vi utvikler mest mulig kraft. Men da må det gjøres ved å ta lokale hensyn og skape lokal verdiskaping, sier han.

les også

Møte med NVE strømselskaper: – Energimangel kan ikke utelukkes

Vindkraften stoppet

Elkemes leder bemerket at Norge har utviklet nye strømkabler for Tyskland og Storbritannia, noe som øker muligheten for å sende dem ut av landet.

Utbyggingen av vindenergi ble imidlertid stanset, noe som ville føre til overskuddskraft og lave strømpriser.

– Da kablene ble tatt var det en vesentlig forutsetning å utvikle mye tørr vind, vi hadde for mye strøm, sier Aasen.

– Da stoppet vinden, men kablene kom. Det har vært massiv motstand mot vindkraft, men det var nødvendig å tenke annerledes om eksport inntil tilstrekkelig produksjon var etablert, sier lederen i Elkeme.

Utviklingen av vindenergi de siste årene har bidratt til at Norge har produsert 15,5 TWh vindkraft i et normalår, og samlet strømproduksjon er på rundt 155 TWh.

I fjor eksporterte Norge 25 TWh strøm, og importen utgjorde 8 TWh, ifølge NVE.

Danmark vil firedoble sin sol- og vindenergi innen 2030

les også

13.000 kroner til tross for dyrere strømstøtte

les også

Jeg tror det norske energisystemet vil treffe taket: – Det kan ha perioder med veldig høye priser

les også

Prisforskjellene øker ytterligere: Sørvestlendinger får årets dyreste strøm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *