InterCity sør for Sandefjord skal ikke legges merke til. Larvik sitter igjen med svarteper.

Hvorfor forlate InterCity gjennom Larvik som eneste by i Vestfoldbanen? spør postforfattere. Foto av Skøyen stasjon i 2018.

Var ikke InterCity ment å styrke byer, ikke svekke dem?

Diskusjon
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er på bekostning av skribenten.

Se signaturer nederst i meldingen.

Et mønster tegner seg i ytre periferi av Oslo. Noen byer blir ofret på alteret og sentraliseringsdistrikter.

Nylig vedtok regjeringen å ikke holde en ekstern InterCity sør for Sandefjord. For oss som bor i nærheten, lever det som et svik. Etter 35 år med planer om en ny jernbaneløsning gjennom Larvik, sitter vi igjen med svarte penger i det politiske maktspillet rundt Nasjonal Samferdselsplan og regionens tyngdepunkt.

Byen Larvik står stille mellom de to tidligere fylkeshovedstedene. Det er verken sentralt eller nabolag og rangerer dermed blant alle stolene. Selv om Larvik har forsøkt å definere Vestfoldbyene og Grenland som et bybelte, mens man har forsøkt å definere det som et bybelte med felles bolig- og arbeidsmarked, ligger byen som perler i hele nye InterCity, mens andre krefter har ønsket det.

Vi ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) komme til Larvik og forklare:

  • Hvorfor forlate InterCity gjennom Larvik som eneste by i Vestfoldbanen?
  • Hvordan kan en beslutning om å doble trafikkbelastningen tas uten å undersøke konsekvensene og sette inn midler i enkelte tiltak?

Vi inviterer også Stortingets toppolitikere til selv å se hvordan situasjonen er og hva vedtaket vil innebære. Vi har seks spørsmål til dem:

  1. Burde ikke byen vår utvikle sitt eget hav?
  2. Bør vi ikke få en del av fremtidens transport?
  3. Burde ikke byen vår være et viktig knutepunkt?
  4. Bør ikke Larvik oppfylle kriteriene for å finne statlige jobber og høyere utdanning?
  5. Bør ikke ungdommene våre oppleve den samme stoltheten som ungdommene i andre InterCity-byer?
  6. Bør ikke innbyggerne våre ha de samme rettighetene til å undersøke saker ordentlig før de tar avgjørelsene som er pålagt ved lov?

Å opprettholde dagens trasé gjennom Larvik er som å vedlikeholde en del av en tofelts grusvei med firefelts motorvei på begge sider. Tosporsbanen er bygget i Porsgrunn. Når banen som fører til Sandefjord bygges, vil den 140 år gamle enkeltsporsparsellen som går gjennom Larvik være den eneste bremseklossen på Vestfoldbanen.

Når staten presiserer at den ikke har planer om å gjennomføre tiltaket, vil det være nærmest umulig for Larvik bystyre som planmyndighet å opprettholde en 130 meter brede beltestriper i hele sentrum.

Vedlikeholdes hyller, svekkes oppfatningen av staten som en langsiktig og samfunnsbyggende agent. Da blir det nærmest umulig å implementere en komplett InterCity-løsning gjennom Larvik.

Ringvirkningene vil være enorme. Vi snakker om et dødelig sår mot en av de største byene i Norge, om et sporsår. Var ikke InterCity ment å styrke byer, ikke svekke dem?

Oppropet er undertegnet av innbyggerne i Larvik, representert ved:

Anna Hanssen, Torstrand Vel
Glenn Ihlström, Brunlaskogen Vest Vel
Ragnar Ridder Nilsen, Langestrand Nyttige Selskab
Rolf Christian Thrane Nilsen, Sanden Brygge Velforening
Samt Rimstad, Helgeroa Vel
Hedvig Krogsbøl, Nevlunghavn Velforening
Lars A. Grønneberg, venner av Doktorfjellet
Yngve Hellestøl, Steinane-Jegersborg Velforening
Dag Thorstensen, Hagatun Velforening
Stein Ølberg, Rødberg Velforening
Beate Dalegården Skøien, Tenvik Vel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *