Trafikk: – Mistanke om «post-kovid» på veiene

Sammenlignet med i fjor sommer er det nå ti prosent mer trafikk på norske veier, sier utrykningspolitimester Roar Skjelbred Larsen til Dagbladet.

– Generelt er fart og ruskjøring ofte de faktorene som forårsaker alvorlige trafikkulykker med døde og skadde, påpeker han.

Dette ønsker bilistene å være oppmerksomme på når de skal ut på norske veier – da erfaringen har vist at de alvorligste trafikkulykkene i landet skjer i juni, juli og august.

– Det er mer innbydende forhold, men også mer trafikk, og da kan feilvurderinger få alvorlige konsekvenser, sier Larsen.

Ertzaintza sier derfor at de har iverksatt ytterligere tiltak i kontrollene i sommer, og har fokusert på høyhastighetsveier.

– Vi prioriterer også ATK-bokser på høyere prioriterte veistrekninger, som er fartsbokser, sier han.

– Jeg er veldig redd

– Jeg er veldig redd– Kanskje konklusjonen

Bare i årets seks første måneder omkom 63 personer på norske veier, mer enn en dobling fra samme periode i fjor.

– Vi er bekymret for starten på året, da det var 63 ulykker på 31 dødsfall i fjor, sier Larsen.

Årsaken til at man ser at antall dødsulykker er doblet er ikke utledet, men Larsen har flere teorier.

– Det kan være naturkatastrofer, og fjoråret var spesielt, sier han, og viser til at landet ble rammet av pandemien på et helt annet nivå enn det er nå.

“Noen lurer til og med på om det vi ser kan være et resultat av en pandemi,” fortsetter han.

– Man tror kanskje noen føler seg friere, men så også ta mindre hensyn – og kanskje bruke mobiltelefon og like den i bilen, forklarer han.

Ulykke: Flere personer ble skadd i en trafikkulykke i Skien lørdag 7. mai.
vendt mot havet

Synlig

Han mener også at det er mer trafikk på veiene generelt, noe som kan være fornuftig.

– Derfor prøver vi nå å være synlige i både kontroll og overvåking i grøntområdene. Det vil si på store veier, riksveier og europaveier, sier Larsen, og han forklarer at de prioriterer slik, for her er farten mye høyere.

– Da er det også større sannsynlighet for en alvorlig trafikkulykke, sier han, men han la til at trafikantene også vil ha UP-kontroller på regionveiene.

Syv tenåringer hadde en ulykke på campingplassen

Syv tenåringer hadde en ulykke på campingplassenÅrsaken

Ifølge Lars er det i år ikke gitt forenklede forelegg for fartsovertredelser, som i samme periode i fjor.

De fleste trafikkovertredelser er fartsovertredelser, ifølge Larsen. I tillegg kjører han mye i ruspåvirket tilstand.

– Hvert år har politiet over 100.000 fartssaker, og rundt 10.000 narkotikasaker, sier Larsen.

De ser ikke en økning i mobilbruk. Larsen sier det kan være vanskelig for politiet å oppdage denne mangelen på oppmerksomhet blant sjåfører.

– Det betyr likevel ikke at dette ikke kan være årsaken til ulykker, sier han, og det kommer, men nå følger følgende råd til alle som skal ut på veien:

– Trafikantene må ta ansvar selv. De må fokusere på kjøring, som er selvforsynt. Du må overholde fartsgrensene, være edru, bruke bilbelte og være på vakt.

IKKE STOPP: En fotgjenger er involvert i en trafikkulykke i Brasil. Hvor skal du stoppe TV med Sondre Rahm og Christian Wehus. Vi lager det beste virale programmet i Norge som tilbyr deg de mest spektakulære klippene du ikke vil gå glipp av hver dag!
vendt mot havet

Avslå

I år har 5.893 personer blitt arrestert for bruk av mobiltelefon mens de kjørte bil, ifølge data fra nødpolitiet. Dette er en nedgang på 26 prosent fra samme periode i fjor.

– Selv om nedgangen er god, kan vi ikke feire, sier prosjektleder Liv Marie Bendheim i en pressemelding Ung i trafikk.

Strafferammen for bruk av mobiltelefon under kjøring er en bot på 7450 Rs og tre poeng på førerkortet, ifølge NTB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *