Regjeringen ønsker at boligblokker av tre skal stoppes på grunn av høyden

Regjeringen vedtok 1. juni endringer i byggeforskriftene som den mener vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket til nybygg.

Problemet er at gulvene i en fireetasjes treblokk som er klimavennlig er litt tykkere. Dermed er slike blokker for høye mellom 60 og 80 centimeter i høyden sammenlignet med vedtatte planplaner i kommunene.

Det tar et år å få dispensasjon

– Hvis du nå ser på bygget bak, vil du se at tykkelsen er 15 til 20 tommer tykk enn om du skulle bygge den i betong, sier BoligPartner Trehusene-sjef Knut Moek, som peker på etasjeskillene. Nybygd treblokk boligblokk i Fetsund.

TYKKERE GULV: Krav til brannhemmende og lyddempende gulv gjør at de er tykkere enn betonggulv, viser administrerende direktør Knut Moe i BoligPartner Trehusene.  Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

TYKKERE GULV: Krav til brannhemmende og lyddempende gulv gjør at de er tykkere enn betonggulv, viser administrerende direktør Knut Moe i BoligPartner Trehusene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Oppsummert i fire etasjer vil du få en forskjell på 60 til 80 centimeter i total høyde på bygget.

Og da blir blokken for høy. I reguleringsplanene til de fleste norske kommuner er maksimal høyde for en fireetasjes boligblokk satt som om det var et betongbygg, det vil si 12,5 meter.

– Da må vi gjøre en dispensasjon eller planendring slik at vi kan bygge like mange etasjer som planen regulerer, sier Moek.

Det kommer betongbygg til gode

– Det betyr ofte at det trengs ett år til for å starte byggingen. Så langt betyr det at disse tomtene går inn for betongbygging.

Boligpartner mener det bidrar til ulike konkurranseforhold og kompliserer bygging på en mer bærekraftig måte.

Byggingeniørkonsulentfirmaet Sweco har i ett prosjekt utført en analyse som viser at lavhøyde treklosser reduserer CO2-utslippet med 30 % sammenlignet med referansebygg i betong.

Ifølge Sweco reduserer det utslipp: Leilighetsbygg i tre gir 30 prosent mindre utslipp fra bygg.  Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Ifølge Sweco reduserer det utslipp: Leilighetsbygg i tre gir 30 prosent mindre utslipp fra bygg. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Trehus er også en god nabopolitikk. For å sikre lønnsomhet må store eiendomsutviklere som bygger på betong ofte investere i stor skala, noe som gjør det vanskelig å bygge boliger på griseplasser, sa Moe.

– Med gode konsepter for bolighus i tre er det mulig å bygge færre enheter på mindre steder.

Han ber regjeringen rydde opp

Boligpartner mener det er et paradoks å påpeke at regjeringen på den ene siden vil bygge miljøet med respekt, men på den andre siden ikke ta grep for å gjøre dette mulig.

– Vi tror de kan fikse dagen, hvis de vil, ved å sende rundskriv til alle kommuner, sier Knut Moek.

– Dersom regjeringen ønsker at bygge- og eiendomssektoren skal bli mer bærekraftig raskere, samt bidra til å redusere klimautslippene, kan de gjøre det i en fei, like enkelt som å informere alle kommuner om alle ønsker om dispensasjoner. det skal søkes om tre blokker med samme antall etasjer angitt i reguleringsplanen.

– Dermed ville regjeringens mål om å redusere CO2-utslippene gått mye raskere.

Regjeringen har tillit til kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet har ikke levert intervju, men statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) skriver i en epost at det kommunale selvstyret er viktig for denne regjeringen og at det er under plan- og anleggsloven. en kommune som fastsetter rammer for utforming av lokale forhold.

– De bestemmer også hvor mye og hvor høyt de skal bygge. Dette gir forutsigbarhet for alle innbyggere i kommunen og næringslivet, og unngår også klager fra konfliktfylte innbyggere på høyde på bygninger og byggevolum, skrev statssekretær Kjersti Bjørnstad.

NOK ONA: Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) er trygg på at kommunene selv vil legge til rette for klimavennlige bygg.  Foto: Trond Isaac

NOK ONA: Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) er trygg på at kommunene selv vil legge til rette for klimavennlige bygg. Foto: Trond Isaac

– Jeg er trygg på at når kommuner bestemmer arealbruk legger de til rette for klimavennlige bygg.

Statssekretæren skriver også at rådet har tilstrekkelige og gode verktøy for å sikre at miljø og klima blir ivaretatt i planleggingen av boligområder.

– I eksisterende arealplaner kan rådet også vurdere å bruke en forenklet planprosess dersom det er behov for endringer, skrev Bjørnstad.

– For eksempel å tilpasse høyder på bygninger og andre ikke-problematiske forhold.

Skuffet

Boligpartner er skuffet over at regjeringen ikke aktivt vil garantere mer bærekraftige bygg.

– All den tid regjeringen snakker om bærekraftig boligbygging på Hurdalsplattformen, er vi overrasket over at de ikke ser dagens regelverk som konkurransevrider og favoriserer stål- og betongbygg, sier administrerende direktør Knut Moek i BoligPartner Trehusene.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke aktivt vil garantere mer bærekraftige bygg og i tillegg bidra til å bygge nabolagsvennlige boliger, helt i tråd med de uttalte intensjonene.

Knut Moe understreker at vårt bidrag ikke utelukker retten til selvbestemmelse fra den kommunale retten.

– Antall lokale etasjer er avklart i en demokratisk forankret organisasjonsplan. Det vi ser etter er veiledning til kommunen, gjennom et rundskriv, for å vurdere avvikene i høyden på bygget som følge av byggematerialene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *