Hytteeiere tar kronsaken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Norske hytteeiere med hytter i Sverige vant ikke den statsfiendtlige kronen i det norske rettssystemet, så de tar nå saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Norske hytteeiere reiste søksmål mot staten for å stille 41 vilkår ved innreise til utlandet under en pandemi.

De ble tatt opp i Oslo Rett, men tapte i neste runde for Borgarting lagmannsrett. Saken gikk til Høyesterett, som mente at kronens tiltak krenket hytteeiernes rettigheter. Retten slo imidlertid fast at deres rettigheter ikke ble krenket fordi inngrepene var berettiget.

Ta saken til Strasbourg

Hytteeierne tar saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Gruppen sier at staten har krenket retten til bolig i henhold til artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen.

«Høyesterettsdommen tillot at inngrepstiltakene ble iverksatt uten å begrunne dem eller uten å presentere en vurdering bak inngrepstiltakene», skrev de i en pressemelding.

Kjennelsen undergraver ikke bare rettsvernet til gruppen, men også rettsvernet til alle borgere i krisetider, mener de.

“Minimal risiko”

I klagen skriver hytteeierne at staten hindret dem i å bruke eiendommen deres uten grunn knyttet til smittevern.

– Faglige vurderinger fra myndighetene tydet på at smittefaren var lav.

– Myndighetene fulgte imidlertid ikke opp sine faglige vurderinger, men opprettholdt karanteneplikten uten å gi noen faglig begrunnelse for hvorfor det var nødvendig, la de til.

Kilde: © NTB Scanpix / #Norway Today / #NorwayTodayNews

Har du noen tips til Norge i dag? Vi vil høre det. Kontakt oss info@norwaytoday.no


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *