Den ekstreme tørken i Sør-Europa truer landbruket. Andelen alvorlig tørke øker, ifølge klimaeksperter.

Mange europeiske land trenger å spare vann på grunn av den lange tørken. Hvis det ikke regner snart, frykter bøndene at årets avling kan gå tapt.

Det er veldig tørt på jordene i Nord-Italia om dagen. Den italienske sammenslutningen av landbruksprodusenter frykter et tap på 30-40 prosent i årets sesongavling.

Bulletin Få en oversikt med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Sør-Europa tørker ut. Italia, Spania og Portugal er blant de rammede landene. Lange perioder med tørke, kombinert med hyppigere hetebølger, byr på utfordringer. Blant annet for landbruket.

Denne uken har graden steget over 40 grader flere steder.

Tiltak for å spare vann er allerede tatt. Spørsmålet er om det er for sent. Tørken truer allerede årets høsting.

Alt kan gå tapt

Situasjonen er spesielt dramatisk i Nord-Italia. Den lengste elven i landet, Po, er på det laveste nivået på 70 år. Elva er svært viktig for vanning av rismarker, jorder og beitemarker for storfe.

“Verken min far eller jeg har sett noe lignende før,” sa risbonden Fabio Camisini til Financial Times.

Gården hans ligger sør i Milano. Etter en kort vinter i Alpene og nesten seks måneder uten regn, er innhøstingen i fare.

– Hvis det ikke regner de neste fem dagene, mister vi alt, sier han.

Den italienske tørken kan forårsake tap på 3 billioner euro, mer enn kronen på 31 milliarder kroner, i italiensk landbruk, ifølge den italienske sammenslutningen av landbruksprodusenter. Det fryktes at 30-40 prosent av årets sesongavling kan gå tapt.

Mandag ble det erklært krisetilstand i fem regioner. I mer enn 100 byer er innbyggerne pålagt å spare vann.

I Milano skrudde de av vannet fra alle de dekorative fontenene. Litt lenger sør, i Verona, klarer ikke innbyggerne å vanne hagen, vaske bilen eller fylle bassenget. I Pisa kan drikkevann kun brukes til personlig bruk og hygiene. De som er imot regelen risikerer en bot på 500 euro, skrev Deutsche Well.

Noen byer jobber mer kreativt. I den lille byen Castenaso kan ikke frisører vaske kundenes hår mer enn én gang. Rapporten bestemmer det.

Den dyrkede marken blir en ørken

Det har også vært tørt i Spania lenge. To tredjedeler av landets dyrkede land er nå i fare for ørkenspredning. Det fruktbare landet blir til sand. Den nest tørreste vinteren siden 1961 akselererer prosessen, ifølge det spanske meteorologiske instituttet.

Spania er den tredje største landbruksnasjonen i EU. Til sammen 70 prosent av ferskvannet brukes i landbruket.

Per februar måtte 17 kommuner i Nord-Spania spare vann. I den lille byen Vacarisses, nær Barcelona, ​​har brønner og vannrør tørket opp.

De har kun tilgang på vann mellom seks og ti om morgenen og fra åtte til midnatt.

Spania er den tredje største landbruksnasjonen i EU. Nå står to tredjedeler av landets dyrkede jord i fare for å være udyrket.

Også i Portugal har en uvanlig tørr vinter skapt problemer i både strømproduksjon og landbruk.

Vannkraftverk har måttet begrense produksjonen til 2 timer i døgnet på grunn av lav vannstand. Det vil si at landets 10 millioner mennesker har tilgang til trygt drikkevann.

I slutten av mai var 97 prosent av landet rammet av en alvorlig tørke, skrev Deutsche Well. Noen regioner på den iberiske halvøy er tørrere enn 1200, ifølge NTB.

Sør i landet har rundt 1800 gårder blitt bedt om å halvere vanningen av enkelte avlinger som del av en spareplan.

En ny hetebølge har rammet den iberiske halvøya denne helgen. Noen steder har temperaturene spådd temperaturer på opptil 47 grader.

Ekspert: – Sirkeleffekt

– I områdene rundt Middelhavet er vi veldig sikre på at økningen i den globale menneskeskapte temperaturen har bidratt til en økning i andelen alvorlig tørke.

Det sier Jana Sillmann, klimaforsker ved Cicero Center for Climate Research.

Han er ekspert på ekstremvær og medforfatter av FNs klimarapport.

Mønsteret er tydelig: mens det er mer nedbør i nord, er det mindre regn i sør. Tørr jord skaper også en sirkulær effekt, hvor mindre vann fordamper og kjøler ned atmosfæren. Dette fører igjen til mer varme og mindre nedbør i Sør-Europa, forklarte Sillmann.

Hetebølger forekommer også hyppigere.

– En hetebølge som bare skjedde én gang de første ti årene er nå tre ganger mer vanlig på grunn av den globale oppvarmingen vi har i dag, sier han.

I Portugal har vannkraftverk måttet begrense produksjonen til 2 timer om dagen på grunn av lav vannstand. Dette ble gitt av elven Zezere midt i landet i midten av februar.

Skrå vannfordeling

Forrige uke sa den portugisiske miljøministeren Duarte Cordeiro at landet må forplikte seg til å leve med kuttene i mange år fremover.

Sillmann mener Sør-Europa kan få et vannproblem dersom man ikke finner vannbesparende og gjenbrukstiltak.

– Vann brukes også til å kjøle produksjonen av elektrisitet, og ikke minst som drikkevann. En stor utfordring for fremtiden blir å fylle vannmagasiner.

Han tror internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse en fremtidig vannkrise.

– For øyeblikket er det for mye vann i nord, og for lite i sør, konkluderte han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.