Den angriper nordlig flytrafikk

– Vi er bekymret for utviklingen, sier statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet til Dagbladet.

– Det er ikke en lovlig virksomhet

De siste tre månedene har Luftfartstilsynet registrert en eksplosiv økning i antall forstyrrelser i de såkalte GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i øst-finsk flytrafikk. Den blokkerer GPS-signalene som brukes av elektroniske støysignaler for å navigere i fly. Støysignaler sies å komme fra Russland.

– Denne støyen har sitt utspring i østre del av grensen i Øst-Finnmark, og er ikke en legitim aktivitet, sier overingeniør Nicolai Gerrard i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i tilsyns- og veiledningsseksjonen.

Luftfartstilsynet har ikke registrert at flysikkerheten er truet på grunn av tap av GPS-signaler. Fly har alternative bakkenavigasjonssystemer å bruke, men tap av GPS-signaler er en sikkerhetsavledning. «Støyangrep» er et verktøy som ofte brukes i militære konflikter.

– Den mest alvorlige siden andre verdenskrig

– Den mest alvorlige siden andre verdenskrig– Vi ser at GNSS-forstyrrelser brukes bevisst i konfliktsituasjoner, og det er velkjent at i militære konflikter brukes dette aktivt som et verktøy. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO er tydelig på at sivile fly ikke skal rammes. Dessverre ser vi at dette ikke blir oppfylt, sier Vasara.

Fly mister GPS-signaler

I forrige uke satte den russiske hackergruppen Killnet i gang et stort cyberangrep mot norske mål, og i en Telegram-kontomelding varslet hackergruppen at de ville angripe politiet, BankID, Difi, Nav, UDI ID gate. , Digitaliseringsledelse og mange andre nettsteder og nettjenester. Hackergruppen la ut et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og deretter teksten:

“God morgen Norge! Få alle angrepene!”

Etter hvert ble flere spillere bekreftet å ha blitt angrepet, og flere nettsider og viktige funksjoner ble utelatt fra handlingen. Dataangrepet var et av de mest alvorlige mot norske samfunnsinteresser.

HOVED KONKLUSJONER: Dagbladet-journalist Krgestad P. Torgeir forklarer angrepet på hackerne.
havutsikt

I Øst-Finnmark kunne Nkom også registrere at passasjerflyet i Øst-Finnmark meldte om tap av GPS-signaler for tredje dag på rad.

– De siste dagene har fire fly meldt om forsvinningen av GPS-signaler i Øst-Finnmark. Dette er et ønskelig sikkerhetsavvik, sier Gerrard.

Tror at krig forårsaker det

Forstyrrelsene og «jammingen» av GPS-signaler i Øst-Finnmark har aldri vært større. I 2020 ble tapet av GPS-signaler for hele året registrert i 22 dager på grunn av russisk elektronisk støy, og i fjor falt tallet til 21. I år er det allerede registrert 25 dager med forstyrrelser, hvorav 21 er registrert de siste tre månedene.

– Vi tror dette har med krigen i Ukraina å gjøre. Det kan være en tilfeldighet at økt aktivitet før forrige ukes mest alvorlige hackerangrep kan være en tilfeldighet, sier Gerrard.

Når disse støysignalene krysser landegrenser, bør det ifølge Nkom koordineres med det berørte nabolandet, men støysignalene som kommer fra Russland vil komme urapportert.

“Vi snakker om en blanding av å ikke trenge informasjon her og å sende irriterende nålestikk i sinne,” sier Gerrard.

Innspilt live med Putin

Den norske regjeringen har konfrontert russiske myndigheter med «GPS-innblanding» i Nord-Norge, men Russland har avvist at de står bak slike forstyrrelser i norsk luftterritorium. I desember 2020 sa daværende statsminister Erna Solberg (H) til VG at stille diplomati hadde sørget for at Norge hadde klart å stoppe Russlands «GPS-blokade» i Nord-Norge. Nkoms statistikk viser at avbruddene har forsterket seg de neste to årene.

Det ville stoppe barna - en kjempebot i fare

Det ville stoppe barna – en kjempebot i fare– Spørsmålet er tatt opp direkte med Putin, men vi har ikke registrert noen langsiktige forbedringer, sier Gerrard i Nkom.

Utenriksdepartementet har ikke svart på spørsmål fra regjeringen på den russiske grensen for å stoppe GNSS-forstyrrelsen.

Jeg ønsker ikke å kommentere

Dagbladet og Kommunal-ordføreren har spurt den norske ambassadøren i Russland om GNSS-forstyrrelsene i Øst-Finnmark og hvilke planer og tiltak russerne har på plass for å stoppe urolighetene på russisk side:

– Ambassaden kjenner ikke til noen offisielle henvendelser fra de ansvarlige norske etatene til Russland om denne saken, skriver den norske ambassaden i Russland en epost til Dagbladet og Kommunal Rapport.

– Betyr dette at du ikke ønsker å svare på spørsmål fra pressen om GPS-forstyrrelser, som ifølge Nkom kommer fra russisk side?

«Vi har ingen informasjon om henvendelsene fra Nkom», svarte ambassaden.

– Er det Dagbladet og Kommunal Rapport som vil kommentere deg om at passasjerfly i Øst-Finnmark mister GPS-signaler på grunn av elektroniske forstyrrelser ved Russlands grense?

«Vennligst kontakt vår første kommentar», svarte ambassaden.

Det første tilfellet av GPS-signalblokkering i Øst-Finnmark ble registrert av Nkom i 2017. Året etter i NATOs Trident Juncture-øvelse økte «GPS-interferensen», noe som førte til bekymring for etterretningstjenesten.

“I denne øvelsen ble det registrert flere tilfeller av GPS-avbrudd som påvirker norske og allierte fly. Jamming utgjør en trussel mot sivile fly samt helse- og polititjenester i fredstid,” skriver etterretningstjenesten i sin årlige vurdering for 2019 av aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Samferdselsdepartementet har fremhevet internasjonal innsats for å implementere systemer, både på fly og på landinstallasjoner, som er mer motstandsdyktige mot GNSS-blokkering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *