USAs president Joe Biden om tiltak for å sikre kvinners rett til abort – NRK Urix – Utenlandske nyheter og dokumentarer

I dag avduket president Joe Biden sin plan for hvordan kvinner i USA skal sikres retten til selvbestemmelsesabort.

Hun signerte et presidentmandat for å beskytte personvernet til kvinner som søker abort og deres rett til akutt helsehjelp. Han oppfordret også innbyggerne til å bruke stemmeretten sin slik at landet kan få en føderal abortlov som ligner den Norge har.

– Det er mitt håp og min sterke tro at kvinner skal få tilbake den retten som Høyesterett har tatt. Den raskeste måten å gjøre dette på er å få en føderal abortlov. Hvis han kommer til skrivebordet mitt, signerer jeg raskt, sa han.

“Unge mennesker i USA kan bestemme hvordan dette vil ende,” sa Biden.

President Joe Biden har signert et presidentmandat for å beskytte kvinners reproduktive rettigheter.  Her er visepresident Kamala Harris, helseminister Xavier Becerra og justisminister Lisa Monaco.

President Joe Biden har signert et presidentmandat for å beskytte kvinners reproduktive rettigheter. Her er visepresident Kamala Harris, helseminister Xavier Becerra og justisminister Lisa Monaco.

Foto: ALEX WONG / AFP

“Forferdelig, ekstremt og helt feil”

25. juni. I USA er dommen som tillot selvpålagt abort blitt opphevet. Dagen etter ble abort ulovlig i flere stater.

“Det er fryktelig, ekstremt og helt feil,” sa presidenten om Høyesteretts abortavgjørelse.

– Dette var en grov maktøvelse, sa presidenten i sin tale, fordi avgjørelsen beskytter ikke kvinners helse og han mener den ikke har noe med vårt århundre å gjøre.

Han ble flankert av visepresident Kamala Harris.

“Det vi ser er et stort skritt i feil retning,” sa president Joe Biden.

– Ute av kontroll, fortsatte han og øvde:

– Det er allerede ekstreme lover i enkelte stater. De støtter heller ikke abort gjennom voldtekt eller incest. Forrige uke ble en ti år gammel jente rapportert å ha vært utsatt for voldtekt. Hun er gravid i seks uker. Og må reise til en annen stat. Han er allerede traumatisert. Seriøst, ti år! Er det noen som mener at det bør være tilfelle? spurte presidenten retorisk.

Helsehjelp for å redde livet til gravide

Presidentordren som ble signert skal sikre personvernet og helsevesenet til kvinner som ønsker å ta abort.

– I bestillingen oppfordrer jeg Justisdepartementet til å gjøre alt det kan for å beskytte kvinner i stater der abortklinikker er åpne. For å beskytte kvinner som reiser fra en stat til en annen, sa Biden, opplevde gravide kvinner livstruende hendelser og uttrykte bekymring for at de trengte øyeblikkelig akutthjelp.

Presidenten frykter at leger vil ønske å bruke for mye tid på å finne ut om de har å gjøre med en ulovlig abort i livreddende behandling.

Derfor ønsker presidenten å garantere retten til akutt helsehjelp for gravide kvinner gjennom føderal lov, uansett hvilken stat de befinner seg i.

Forhindre bruk av geolokalisering

Fra i dag kan kvinner som aborterer i andre stater eller kjøper abortpiller prøves i hjemstaten der abort er forbudt.

I en potensiell rettssak kan det tenkes at myndigheter i stater der abort er ulovlig finner informasjon om kvinner gjennom geolokalisering.

Google annonserte i forrige uke at selskapet vil slette posisjonshistorikken, som viser når og hvor brukere har besøkt amerikanske abortklinikker.

– Akkurat nå kan telefonappene våre samle informasjon og selge den til andre selskaper. Det er økende bekymring for at stater med ekstremistiske lover vil få denne informasjonen fra telefonen din og se hva du ber om og hva du gjør. Det er ikke noe privatliv. Punktum, sa Biden i sin tale.

Advokater og andre frivillige som jobber med kvinner som har rett til abort vil få opplæring og informasjon for å navigere i det nye juridiske landskapet.

I land der abort er ulovlig, dør kvinner mens de utfører farlige illegale aborter, illustrert av aktivister i rødmalte klær i California 6. juli i år.

I land der abort er ulovlig, dør kvinner mens de utfører farlige illegale aborter, illustrert av aktivister i rødmalte klær i California 6. juli i år.

Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kaos etter høyesterettsdommen

Retten til abort i selvbestemmelse har vært gjeldende i USA i 50 år. Flertallet i Høyesterett avviste Roe vs. Sett den til side forrige måned.

Den amerikanske høyesterett har besluttet å oppheve en kjennelse som har garantert retten til abort for amerikanske kvinner i nesten 50 år. Det gir harde reaksjoner.

Det er ventet at minst tjue amerikanske stater vil innføre et selvpålagt forbud mot abort. Hver stat må bestemme hvilken lovgivning dens kvinner skal følge.

Dagen etter at USAs høyesterett opphevet retten til abort, ga flertallet i den franske nasjonalforsamlingen sin støtte til forslaget om å innlemme retten til abort i selvbestemmelse i grunnloven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *