Risiko for superinfeksjon etter koronar hjertesykdom

Mange nordmenn er i dag smittet av nye undertyper av omikron.

BA.5 sprer seg lettere fordi befolkningen samtidig har redusert immunitet, for mange er det en stund siden de ble vaksinert eller smittet.

I tillegg til de klassiske symptomene på infeksjonen, bør det også tilberedes en god mengde når de er på vei til å bli friske etter en ny infeksjon, sier FHI.

Nye funksjoner

Hver gang en ny variant avløser en annen, jobber helsemyndighetene hardt med å kartlegge eiendommer.

Ettersom varianten har vært i omløp lenge, kan FHI og Helsedirektoratet være tryggere på å svare på nøyaktig hvilke egenskaper den har BA.5.

FHI bekrefter at de vanligste symptomene er sår hals, feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine, hoste og tretthet.

– Det er ikke så stor forskjell på symptomer, som vi vet, sier direktør Frode Forland.

SMITTEVERN: Frode Forland er smitteverndirektør i FHI.  Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

SMITTEVERN: Frode Forland er smitteverndirektør i FHI. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil én gruppe rammes hardere av sykdommen enn andre.

– Folk som ikke har hatt covid-19 i vinter vil trolig merke sykdommen mer enn de som var syke for noen måneder siden, sier han.

Risiko for alvorlig sykdom

Forland mener det ikke er noe som tyder på at det er høyere risiko for å bli mer alvorlig syk nå sammenlignet med i vinter.

– Risikoen for alvorlig sykdom fra BA.5 er like høy som i andre omicro-varianter, og betydelig lavere enn i tidligere varianter, sier Forland.

SYKEHUS: Forrige uke ble 335 personer innlagt på sykehus med krone.  Færre trenger intensiv behandling.  Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

SYKEHUS: Forrige uke ble 335 personer innlagt på sykehus med krone. Færre trenger intensiv behandling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nakstad er litt tryggere:

– Vi kjenner ikke til effekten er virkelig svekket mot alvorlig sykdom. For eldre forsvinner effekten av vaksinen over tid og vi har nå en del nye sykehus, sier han.

Selv om effekten av vaksinen mot alvorlige sykdommer er god, svekkes den over tid. Det varer imidlertid lenger enn beskyttelse mot infeksjoner.

To uker etter infeksjon

Siden vi ikke har like god oversikt over smittetall som tidligere, mener Nakstad det er vanskelig å sammenligne nøyaktig hvor mange pasienter som er smittet fra to ulike virusvarianter.

– Det meste tyder likevel på at BA.5 er ti til femten prosent mer smittsomt enn BA.2, sier han.

HELSE: Espen Rostrup Nakstad Underhelsedirektør i Helsedirektoratet.  Foto: Javad Parsa / NTB

HELSE: Espen Rostrup Nakstad Underhelsedirektør i Helsedirektoratet. Foto: Javad Parsa / NTB

Ifølge Forland viser faktisk smitteøkningen at den etterinfeksjons- eller etterinfeksjonsbeskyttende effekten ikke er bedre enn før.

– Størst effekt av å forebygge smitte er cirka to uker etter vaksinasjon, og avtar deretter gradvis. Beskyttelsen er lav etter rundt seks måneder, sier Forland.

Det kan være en superinfeksjon

Hvis du har blitt diagnostisert med koronar hjertesykdom og er på bedringens vei, tror du kanskje at det verste er over.

Det er kanskje ukjent om du er i fare for å få en kroneinfeksjon kort tid etter.

– Det er ikke uvanlig å få en såkalt bakteriell superinfeksjon etter en virusinfeksjon, sier Forland.

Dette betyr at du kan få en infeksjon og snart ting som streptokokker, bronkitt eller grå stær.

Nakstad mener det er en gruppe som er spesielt utsatt for å utvikle en ny infeksjon.

GAMMEL: Kroneinfeksjoner kan være mer sårbare for nye infeksjoner.  Foto: Truls Aagedal / TV 2

GAMMEL: Kroneinfeksjoner kan være mer sårbare for nye infeksjoner. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Noen får «andre infeksjoner» av bakterier etter en virusinfeksjon. Dette gjelder spesielt for de som har hatt en langvarig eller alvorlig infeksjon, sier han.

Det kan være uheldig å få en “dobbel infeksjon” på kort tid, etter koronar hjertesykdom, men også etter en forkjølelse og influensa.

– Følg trender

I Norge øker smitte og sykehusinnleggelse.

Ifølge Helsedirektoratet må vi anslå at mellom 200 og 400 personer må legges inn på sykehus samtidig de neste ukene.

– Det er håndterbart mens andelen som krever intensivbehandling er liten, sier Nakstad.

Det er også håp om at denne smittebølgen vil flate ut i løpet av juli.

– Det ser ut til at antallet nye påmeldte er i ferd med å flate ut nå, og vi forventer at den trenden fortsetter de neste ukene, sier Nakstad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *