Om å etterforske rasisme – og motta trusler om restriksjoner fra en stortingspolitiker

  • Christopher Bratt

    Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Christopher Bratt ble intervjuet av forskning.no om sin forskning. Han er kritisk til reaksjonen til Stushing-politiker Marius A. Nilsen (Frp).

Bør folkevalgte virkelig true forskere og forskningsformidlere med økonomisk gjengjeldelse?

Diskusjon
Dette er et diskusjonsinnlegg. Meningene i teksten er på bekostning av skribenten.

Hvordan reagerer stortingspolitikere på rasistisk forskning? Fremskrittspartipolitiker Marius A. Nilsen Storting hadde sin tur: Han advarte på Facebook om at når partiet hans går inn i regjering, kan forskerens arbeidsplass risikere å miste midler. Nilsen mente stillingen til forskningsformidleren som intervjuet forskeren om funnene kunne kuttes.

– Høgskolen i Innlandet er også på listen over områder hvor vi kan kutte betydelig i bevilgningene når vi går i regjering. Blant annet kan stillingen som forskningsformidler kuttes, selvfølgelig, (…)» skrev han 27. juni.

Fakta viser problemet som Kierulf-kommisjonen i seg selv behandler undersøkelser Akademisk ytringsfrihet (NY 2022: 2). Kommisjonen skriver: «Kvalitetskontroll av faglig formidling vil bli utført av fagmiljøet gjennom vitenskapelige metoder, ikke av staten med juridiske sanksjoner eller politiske retningslinjer (…)».

Kommisjonen mener også at dersom debatten om sannhetssøken stoppes «av frykt for represalier fra staten eller andre», vil vi ikke ha demokrati og respekt for menneskerettighetene.

Forskningsartikkel

Jeg publiserte nylig en vitenskapelig artikkel om kvalitetskontroll av det internasjonale fagmiljøet. Jeg ble deretter intervjuet av en forskningsformidler fra Høgskolen i Innlandet om arbeidet, og intervjuet ble publisert i nettavisen forskning.no.

Som et resultat ble arbeidsplassen min truet av økonomiske represalier fra en stortingsrepresentant. Kilden til Nilsens representants sinne var Facebook-kontoen «Avfallsombudet» drevet av Are Søberg, foran hans 94.000 følgere for artikkelen forskning.no og etterforskningsarbeidet bak. Men det var stråmennene som skilte dem.

Selve forskningsartikkelen “Er det rasisme?” (Publisert i tidsskriftet europeiske samfunn) Er basert på teorien om ‘kulturell rasisme’. Denne teorien sier at rasisme har fått nye klær i Europa: Rasisme er når europeere kritiserer andres kultur og tror de tilhører en høyere kultur.

Jeg er kritisk til teorien av flere grunner: den blander fordommer og rasisme, den fokuserer på ensidige europeere, og det er en teoretisk konstruksjon som ikke er empirisk testet.

Men jobben min som forsker er ikke å tenke, min jobb er å teste hypotesene (hypotesene) som kommer fra teorien.

Verifiserbare resultater

Resultatet var det samme i undersøkelsen til de andre 20 landene i undersøkelsen i Norge (med nasjonalt signifikante utvalg): det var vanskelig eller umulig å ta opp en bekymring for utdatert biologisk rasisme på den ene og på den andre siden. i møte med innvandring til fordel for landets høykultur. De med kulturelle argumenter hadde også en tendens til å være rasistiske.

Norge hadde også et slående resultat. Her sa litt over 20 prosent at de trodde på utdatert biologisk rasisme (et lavt tall i europeisk sammenheng). Samtidig svarte 67 prosent at noen kulturer er større enn andre kulturer.

Er to av tre nordmenn egentlig rasistiske? Ja! roper teorien om kulturell rasisme. Nei, svarer jeg og begrunner i artikkelen.

Alle funn kan verifiseres for andre forskere: Jeg viser hvor dataene skal finnes, og jeg publiserer all koden jeg brukte til analysen.

Rabalder

Det ble imidlertid oppstandelse på Facebook-siden «Avfallsombudsmannen». Mange kritiserte forskningen fordi de ikke likte funnene, da svært få så ut til å ha noe imot å lese forskningsartikkelen.

Politiker Marius A. Nilsen Storting kastet seg på tråden og advarte om at straffen kunne kuttes i oppdragene til Høgskolen i Innlandet. Bør stortingsvalgte virkelig true med økonomisk gjengjeldelse når de ikke liker utfallet av vitenskapelig arbeid og oppsøking?

Leave a Reply

Your email address will not be published.