Eksperter frykter å forby amerikanske kvinner å gi informasjon om abort

Kan amerikanske stater selv bestemme hva innbyggere trenger å vite om abort? Jusseksperter er redde for ytringsfriheten.

En amerikansk kvinne deler ut brosjyrer som inneholder informasjon om narkotikaabort i Washington dagen etter at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til abort. I dag frykter mange juridiske eksperter at det kan bli vanskeligere å spre informasjon om abort når hver stat skal bestemme sine egne abortlover.

Bulletin Få en oversikt med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den amerikanske høyesterett opphevet den føderale retten til abort fredag ​​24. juni. Nå er spørsmålet i hendene på hver stat.

Siden dommen falt har abort vært forbudt i flere stater. Forbud forventes å bli innført i halvparten av statene.

Flere spørsmål forblir imidlertid ubesvart. Blant annet vil amerikanske kvinner fortsatt kunne reise til andre stater for abort, og om de vil kunne motta abortmedisiner per post.

I tillegg stiller flere juridiske eksperter nå spørsmålstegn ved hvor enkelt det vil være å dele og gjøre tilgjengelig informasjon om abort i stater som kan bli ulovlige. For eksempel gjennom reklame- og informasjonskampanjer.

Det skriver New York Times.

– Det kan bli rot

– Selv om man i utgangspunktet har lov til å snakke fritt om abort, er spørsmålet om denne retten kan reguleres dersom den har hjulpet eller oppmuntret andre til å ta abort.

Det sier Will Creely, juridisk direktør for Foundation for Rights and Expression Foundation, som jobber for å styrke ytringsfriheten i USA.

En av de største anti-abortorganisasjonene i USA innførte et lovforslag som ville gjøre det ulovlig for stater å dele informasjon over telefon, internett eller andre medier i et forsøk på å avbryte en graviditet.

I forrige uke la de fram et nytt lovforslag fremsatt av konservative senatorer i delstaten South Carolina. Det vil være ulovlig å hjelpe eller samarbeide med en person som ønsker å ta abort, skriver det lokale nyhetsnettstedet FitsNews.

Lovforslaget vil blant annet forby retten til å opprette eller moderere et nettsted for å lære hvordan man utfører abort for kvinner i staten.

Det er ennå ikke klart hvordan statlige domstoler vil håndtere slike spørsmål.

Som ofte er tilfellet i amerikansk politikk, er tolkningen av Grunnloven kjernen i debatten. Mer spesifikt, det første endringsforslaget, som søker å sikre ytringsfrihet, trykking og foreningsfrihet, også kjent som “First Amendment”.

– Når du ikke har noen grunnlovsfestet rett til abort, kan du da snakke fritt om temaet? Dette kan fort bli forvirret, forklarer Creely.

– Intens tautrekking

Hilmar Mjelde er en ledende USA-ekspert og forsker ved NORCE. Etter hans syn flytter USA til udyrket land når abortlovene i enkelte stater må revideres.

– Det blir en livlig dragkamp mellom statsforsamlinger og interesseorganisasjoner, som vil foregå i domstolene de neste årene, sier han.

Han bemerket at domstolene nå må vurdere en rekke vanskelige spørsmål knyttet til abort, som Roe-dommen har fått de siste femti årene.

– Jeg tror i alle fall noen konservative stater vil prøve å begrense informasjon om abort. For mange konservative er det et verdihierarki der kampen mot abort råder.

Samtidig mener Mjeld Høyres flertall i Høyesterett vil forsvare ytringsfriheten.

– Men de kan konkludere med at en moderat begrensning av abortrelatert informasjon ikke begrenser ytringsfriheten, sier han.Å spre falsk informasjon om abort på sosiale medier er en annen utfordring. Tiktok-videoer som inneholder tips om urter som du kan bruke til å abortere selv, har blitt sett tusenvis av ganger. Forskere er også bekymret for antiabort, da de sprer falsk informasjon om farene ved abort på Twitter.

“Folk vil se etter at alle kan hjelpe seg selv, og i denne sammenhengende epoken stoler vi ofte på det vi ser,” sa Danielle Citron til Washington Post.

Han er bekymret for at andelen feilinformasjon om abort, bevisst og godhjertet, vil øke over tid.

Tyskland går den andre veien

I Tyskland har man derimot gått i motsatt retning. Fredag ​​24. juni opphevet landets folkevalgte en langvarig lov som forbyr reklame for abort.

Forbudet bidro til at leger følte at de ikke kunne informere pasienter på riktig måte om abort uten risiko for rettssaker.

Justisminister Marco Buschmann kalte det forrige forbudet “absurd og utdatert”. Helseminister Lisa Paus understreker at beslutningen om å oppheve forbudet innebærer å styrke kvinners rettigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.