De må i fengsel og returnere 21 millioner kroner – NRK Troms og Finnmark

Den store svindelen varte i ti år uoppdaget.

21 millioner kommunekroner havnet i private lommer.

Nå er en tidligere IT-sjef i Tana township og en bedriftseier i Ten bøtelagt for å ha returnert penger til Tana township.

Dommen kom i dag, etter en rettssak i Ti tingrett forrige uke.

Tana rådhus, Tana rådhus.

Næringsdirektøren og IT-sjefen møttes da IT-selskapet hans gjorde en jobb for Tana kommune.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Retten finner det med rimelig tvil bevist at de to tiltalte opptrådte i samsvar med tiltalen, og at de handlet bevisst og frivillig, heter det i dommen.

Strafferammen er derfor fem år og fire måneders fengsel for Hamarmanne og fire år og to måneder for IT-sjefen.

Straffen for hver siktede er derfor to måneder kortere enn det påtalemyndigheten har bedt om.

– Jeg har nettopp lest dommen, som ligger svært nær straffepåstanden, sier aktor Thorbjørn Klundseter til NRK.

– Er du fornøyd?

— Det er for tidlig å si. Jeg burde hatt tid til å lese dommen godt først, men det ser ut til at det er idømt straff i tråd med påtalemyndighetens påstand, sier Klundseter.

I tillegg må Tana City betale 21 millioner kroner i erstatning.

Ti forsøk.  Thorbjørn Klundseter fiskal.  En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier i Ti er siktet for grov korrupsjon og økonomisk illojalitet.

Aktor Thorbjørn Klundseter sier saken om bedrageri og korrupsjon i Tana kommune er svært alvorlig. – Han spiller hardt i en liten by. Det er mye penger. Det skaper uro i kommunen, det skaper uro i lokalsamfunnet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Korrupsjon er en av de største sakene noensinne i en norsk kommune.

Den tidligere IT-sjefen og bedriftseieren ble anklaget for grov korrupsjon og grov økonomisk illojalitet.

Men retten konkluderte med at de tiltalte ikke skulle straffes for begge, slik tiltalen ga.

– Ja, det er riktig at det var debatt om straffelovens utroskapsbestemmelse og korrupsjonsbestemmelsen kunne brukes side om side, sier Klundseter.

– Retten finner at lovbruddet er konsekvent og slår fast at korrupsjonen omfatter alle sider ved handlingene i dommen.

Klundseter kommenterer imidlertid at dette kun betyr at omfanget av utroskapen er rettet opp i korrupsjonsposten.

Begge tiltalte erkjente straffskyld i retten. De hevdet at de hadde til hensikt å stoppe svindelen før de ble arrestert av politiet.

Spilleavhengighet

I forrige ukes rettssak ble det forklart hvordan de to tiltalte lider av spilleavhengighet.

– De har begge hatt rot og derfor gikk det så dårlig. Men det er bare en forklaring på grunnen til at det gikk så galt, sa aktor Thorbjørn Klundseter.

Ti forsøk.  En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier i Ti er siktet for grov korrupsjon og økonomisk illojalitet.

Forsvarerne Gøran Møller-Christiansen (t.v.) og Vidar Zahl Arntz sier deres klienter jukset for å finansiere spilleavhengigheten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Både forsvareren til De ti menn, Gøran Møller-Christiansen, og forsvareren til tidligere IT-sjef i Tana, Vidar Zahl Arntzen, mente at dette burde være formildende omstendigheter for straffen.

– For det er noe annet enn grådighet bak. Det går ikke an å knuse kaken og stikke av med store pengesummer, sa Zahl Arntzen etter rettssaken.

Aktor Klundseter var imidlertid uenig.

– Det er ingen unnskyldning for det som skjedde. Ansvaret er der, og det ansvaret må tas.

I tillegg bemerket aktor at det ikke foreligger formildende omstendigheter fordi Tana bystyre hadde spesielt dårlig kontroll over kontantstrømmen til kommunen.

Det ble hørt i dommen.

Lindrende forhold

Begge forsvarerne mente at deres klienter burde straffes så lett som mulig fordi de både erkjente og bidro til å løse problemet.

I dommen fra Tingretten i Ti er det faktisk gitt erklæringsrabatt.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel.

Vidar Zahl Arntzen mener dommen lå innenfor det som var forventet.

– Det var ingen store overraskelser. Det var tydelig at dette var en erstatningsdom, sier Zahl Arntzen til NRK.

Ti forsøk.  En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier i Ti er siktet for grov korrupsjon og økonomisk illojalitet.

Vidar Zahl Arntzen forsvarer den tidligere IT-sjefen i Tana.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– På spørsmål om vi skal anke, bør vi ta oss tid til å vurdere det, sier Zahl Arntzen.

Vurder anken

I rettssaken hevdet de tiltalte at det ikke var rettslig grunnlag for å inndra pengene som var svindlet.

— Pengene er bortkastet, det er ingen penger å tjene, sa Gøran Møller-Christiansen.

Retten vurderte ikke dette.

Møller-Christiansen sier han vil råde sin klient til å anke dommen.

– Retten har gått langt utenfor saksdommens rekkevidde etter vårt syn, heter det, og viser til at dommene viser til straffer som er mye strengere.

– Det er dommere som ikke er relevante for vår sak. Min klient får heller ikke nok kreditt for å legge alle kortene på bordet, sier Møller-Christiansen.

Ti forsøk.  En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier i Ti er siktet for grov korrupsjon og økonomisk illojalitet.

Gøran Møller-Christiansens advokat sier han vil råde sin klient til å anke dommen i Ti tingrett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

advokaten la til at han anser det som positivt at retten var enig med de tiltalte i at siktelsen var feil formulert.

Tiltalte dømmes ikke til å betale saksomkostninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *