Ikke ødelegg oljen, men vi må bytte den

DISKUSJON: Selv om vi bruker utslippstall, er det egentlig ingen grense for de store utslippene vi bør være ansvarlige for.

Økofiskområdet er et sterkt symbol på Norges oljehistorie, og minner oss om at den norske oljeeksportøren, den tredje største i verden, har bidratt mye til klimaendringene.

Diskusjonsinnlegg

  • Daniel B. Sollien
    Daniel B. Sollien

    Geolog, jobber i Equinor

Publisert: Publisert:

27. juni spurte Einar H. Årstad «Hvorfor kollapser naturen når den har null påvirkning på verdens klima?» han skrev en melding kalt. Årstad presenterer en del tall som jeg ikke bør stille spørsmål ved, men bør kommenteres.

Jeg ønsker å fokusere på hvordan disse tallene ble til, og vi bør se på andre tall. Årstads tankegang er også problematisk fra et etisk synspunkt. Jeg kommer tilbake til dette.

les også

Einar H. Årstad: “Hvorfor kollapser naturen når den har null påvirkning på verdens klima?”

Tall og tall

For det første krever Parisavtalen som verden nå forholder seg til hvert land å håndtere utslipp som skjer innenfor dets grenser. Så fra et juridisk synspunkt er det helt riktig å relatere disse tallene, som gjelder internasjonale avtaler. Men, som det står i meldingen sendt til Årstad: Norge har ikke sin egen atmosfære, så hvor rimelig er det egentlig?

Norge er en stor eksportør over hele verden. I følge WWF var vi i 2021 den tredje største gasseksportøren og oljeeksportøren i verden. Når man knytter dette til at over 90 prosent av klimautslippene av olje og gass kommer fra forbruket av disse råvarene, vil tallene være helt annerledes enn tallene Årstad presenterer.

Det har NRK blant annet gjort i artikkelen «How Norway goes being a miniputt to gigant in klimastatistikk». Dataene viser at dersom Norge hadde vært ansvarlig for forbruket av alle råvarer produsert på våre grenser, ville det vært et svimlende tall per innbygger.

Etikk

Så kommer vi til etiske betraktninger: Verden har malt seg selv i et hjørne; Skal du tro IPCC-rapportene fra i fjor høst, er det viktigste vi kan gjøre i vår tid å begrense klimagassutslippene. Slik håndterer du det faktum at hele verden har et relativt stramt klimagassbudsjett. Blant annet planlegger verden innen 2030 å produsere «så mye den trenger» doble hydrokarboner. ProduksjonsgapRapport for 2021.

Selv om vi tenker som Årstad, synes jeg det er veldig problematisk å si at vi er så små at vi kan holde på som vi vil, selv om det ikke påvirker oss. Jeg mener her fremfor alt at vest og nord i verden har et tilleggsansvar for å vise veien videre. Tross alt er det den delen av vår verden som har ført oss til disse problemene med livene våre.

Og her skal ikke effekten av signalene undervurderes. Hvis det brukes en mer rettferdig måte å beregne utslipp på, som presentert i den nevnte NRK-artikkelen, er det egentlig ingen grense for de enorme utslippene vi bør stå for.

Det kreves et oppgjør

For å konkludere er jeg fortsatt enig i ett viktig poeng i Årstads budskap: Dessverre er det mange tiltak som foreslås i klimaets navn som ikke vil ha annen innvirkning på næringslivsledere og politikere enn næringslivsledere og politikere. lysegrønn. Det er ingen tvil om at grønn endring vil føre oss til et bedre sted, og kan ende opp med å ødelegge naturen forgjeves.

Men jeg er overbevist om at det første vi må gjøre er å forme hvordan vi går videre når det gjelder dominansen til oljeindustrien i Norge.

Publisert:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *