Fra 1. juli mange nye lovregler: kroppspress, åpenhet og strømprisen

Begynnelsen av juli er høysesong for nye lover. Her er noen av de viktigste.

På denne Huawei-fabrikken i Kina laget arbeidere mobiltelefoner da Reuters var der i 2019. Nå må bedrifter vurdere om produktene deres er laget under de riktige forholdene.

1. Merking av berørt annonsering og 18-årsgrense

Bulletin Få oversikt over ukens viktigste tema i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Flere nye juridiske endringer vil bidra til å håndtere kroppspress:

For et år siden vedtok Stortinget at det var på tide å markere den berørte annonsen. Fra 1. juli er det lovlig.

Markedsføringsloven § 2 sier nå at annonsører skal sørge for at «annonser som er endret ved berøring eller annen manipulasjon av kroppsform, størrelse eller hud» blir merket. Merket vil være 7 prosent av overflaten til bildet. For reklamer må merket vises gjennom hele filmen.

Aftenposten har tidligere skrevet om merkeplikten. Da var mange bekymret for at reglene skulle få for mange unntak.

Fra 1. juli er det også gjort en endring i helsearbeiderloven som sier at de under 18 år ikke kan få utføre inngrep, injeksjoner og kosmetiske behandlinger.

Foreldre kan ikke engang gi tillatelse til dette. Unntak kan gjøres dersom operasjonen kan være medisinsk eller dentisk begrunnet.

2. Ny lov om åpenhet

Er klærne du bruker og telefonen i lommen i riktig stand? Loven skal hjelpe norske bedrifter med å beskytte grunnleggende menneskerettigheter. Norge er det første landet i verden som vedtar en slik lov, ifølge E24.

Bedrifter må vurdere om de respekterer menneskerettighetene. Evalueringer vil bli offentliggjort.

I tillegg skal hvem som helst kunne finne ut hvordan produkter eller tjenester produseres. Du bør kunne få informasjon om hele virksomheten din eller spesifikke produkter.

3. Nye regler for hjemmekontoret

Internkontoret er blitt en ny regel for mange etter pandemien. Fra og med 1. juli er hjemmekontorforskriften oppdatert. Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder nå også for de som jobber hjemmefra. Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til jobben på hjemmekontoret.

– Mange har opplevd at hjemmekontoret deres har måttet investere i utstyr, øke telefon- og internettkostnader eller lignende. Lovendringen sier ingenting om hvem som skal bære kostnadene. Stein Evju, professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, sier til Aftenposten at det er mange ubesvarte spørsmål om hjemmekontoret.

4. Nye regler om elektrisitet

1. juli ble det innført nye regler for beregning av nettinntekt. Nettleie går til drift og utbygging av strømnettet. Det kan koste flere tusen kroner i måneden på en vanlig strømregning.

Nettleiemodellen er en ny måte å beregne nettandelen på basert på “toppene” av forbruket i forrige måned. De nye reglene skal legge til rette for en enhetlig fordeling av strømforbruket.

Du kan lese mer om hvordan det fungerer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.