Europa kan aldri være trygt mens Russland har atomvåpen

  • Kjell Magne Bondevik

    Tidligere statsminister (KrF)

Ingen flere spill for galleriet. Nå må vi gjøre alt vi kan for å få til atomnedrustning, krever Kjell Magne Bondevi.

NATOs strategiske alternativer er oppsummert her: enten å sitte på siden og se på i hjelpeløshet og fryktløshet, eller å starte verdens undergang.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meningene i teksten er på bekostning av skribenten.

Russland har truet med å bruke atomvåpen. Ikke i forsvar, ikke for å opprettholde stabilitet, men for å utpresse og skremme, for å invadere Ukraina og for å begå krigsforbrytelser og for å forhindre intervensjon fra det internasjonale samfunnet.

På et NATO-toppmøte i Madrid i slutten av juni snakket Russlands president Vladimir Putin også om utplasseringen av atomvåpen i Hviterussland.

Vi må ikke akseptere eller glemme disse handlingene. De utgjør en direkte og grusom trussel mot oss alle.

Terskelen senkes

Enhver bruk av atomvåpen i Europa – enten det er i Ukraina eller andre steder – vil få katastrofale og vidtrekkende konsekvenser. Hvis et enkelt atomvåpen eksploderer, er det sannsynlig at hundretusenvis av sivile vil bli drept og til og med skadet.

Radioaktivt nedfall vil forurense store områder i flere land. Helsetjeneste og nødetater vil umiddelbart bli overveldet. Panikk vil oppstå som vil forårsake en massiv lekkasje og ødelegge økonomien vår.

Hvis flere atomvåpen eksploderer, vil det selvfølgelig bli mye verre.

Russlands trusler reduserer terskelen for bruk av atomvåpen og øker risikoen for atomkrig og global katastrofe. Hvorvidt Russland kan bruke et taktisk atomvåpen i Ukraina, og om det er noen likheter med atomvåpen, svekker tabuet mot bruk av slike våpen.

En ny forståelse av avskrekking

Russlands handlinger har også snudd opp ned på forståelsen av kjernefysisk avskrekking. NATO har lenge sett på atomvåpen som avgjørende for å opprettholde fred og stabilitet. NATOs nye strategiske konsept, utgitt 29. juni, sier også: «Det grunnleggende målet for NATOs atomevne er å bevare freden, forhindre utpressing og forhindre angrep».

Men akkurat nå står vi overfor det faktum at atomvåpen blir brukt som et verktøy for utpressing. I møte med dette har NATOs egen atomavskrekking ikke tjent noen hensikt.

NATOs atomavskrekking har ikke tjent noen hensikt

NATOs atomvåpen gjør ingenting for å hjelpe NATO-land (eller noen andre) med å gripe inn i Ukraina-krisen. I februar 2020 sa Frankrikes president Emmanuel Macron at Frankrikes atomvåpen var en garanti for landets handlefrihet og hindret motstandere i å bruke skremselstaktikker og utpressing for å nå sine mål. To år senere viste Russland at det var feil.

Impotens og panikk

Krisen i Ukraina har tydelig vist at atomavskrekking er en utrolig vanskelig måte å møte vår tids sikkerhetsutfordringer på. I møte med en atommakt som invaderer et europeisk land, er NATOs strategiske alternativer derfor oppsummert som følger:

  • Eller sitte på siden og se på med hjelpeløshet og panikk
  • Eller for å starte verdens ende.

Flere, nyere eller mindre atomvåpen eller en annen nåværende utvidelse vil ikke kunne gjøre noe for å endre dette.

Uansett hva NATO gjør, kan ikke Europa være trygt så lenge Russland har atomvåpen. En betingelse for europeisk sikkerhet er derfor Russlands atomnedrustning. Det er ikke noe alternativ.

Avskaffelse av alle atomvåpen

Løsningen på sikkerhetskrisen vi nå opplever vil bare være mulig hvis den inkluderer fullstendig avskaffelse av Russlands atomvåpen. Fjerningen av sanksjoner kan knyttes til Russlands involvering i forhandlingene og implementeringen av et etterprøvbart program for å redusere og til slutt eliminere landets atomarsenal.

Men en realistisk tilnærming til eliminering av Russlands atomvåpen vil måtte føre til forhandlinger om avskaffelse av alle atomvåpen, over hele verden. Det er nødvendig og riktig. Andre atomvåpenstater, som Kina eller Nord-Korea, kan når som helst forsøke samme utpressing av Russlands atomvåpen. Mens en stat har atomvåpen, er staten ikke trygg.

Mens en stat har atomvåpen, er staten ikke trygg

NATO, Europa og hele det internasjonale samfunnet må umiddelbart sette i gang seriøse og mangefasetterte innsats for å utrydde atomvåpen, både i Russland og rundt om i verden. Med dette mener jeg ekte action, ingen gallerispill.

Dette betyr å etablere en nedrustningsplikt i samsvar med den internasjonale konvensjonen om ikke-spredning. Den har blitt forkastet for lenge. Og det betyr å ta konkrete tiltak for å heve terskelen og redusere risikoen for bruk av atomvåpen.

Som et første skritt betyr forbudet mot atomvåpen å fjerne all motstand mot FN-traktaten og i stedet aktivt støtte målene i denne avtalen.

NATO bør involveres i forbudsavtalens plan

Det første møtet med landene som har signert forbudstraktaten ble holdt i Wien 21.-23. Juni. I den ble en uttalelse som fordømmer “alle atomtrusler, både eksplisitte og implisitte og uavhengig av omstendighetene,” vedtatt. Stater som er parter i forbudstraktaten vedtok også en handlingsplan som inneholder 50 spesifikke tiltak. Det handler om å stigmatisere og delegitimere atomvåpen og legge til rette for atomnedrustning.

Andre multilaterale fora har ikke utviklet en sterkere og mer praktisk respons på Russlands atomtrussel. Til sammenligning har ingenting blitt gjort i sammenheng med ikke-spredningsavtalen, så langt.

NATO-medlemmer kan og bør delta i forbudsavtalen

NATO-medlemmer kan og bør delta i forbudsavtalen. Ved å støtte forbudstraktaten – og slå seg sammen – kan Europa håndtere Russlands atomtrusler mer effektivt og begynne arbeidet med å redusere og eliminere atomvåpen i Russland og åtte andre atomvåpenstater.

Russlands handlinger viser at atomnedrustning ikke er det idealistiske målet vi definitivt må oppnå i en fjern fremtid med fred og overflod. Det er helt avgjørende for vår sikkerhet å gjøre alt vi kan nå for å oppnå atomnedrustning. Det haster. Det handler om Europas fremtid.

Artikkelen ble først publisert i Newsweek

Leave a Reply

Your email address will not be published.