EU-parlamentet godkjenner den «grønne etiketten» for gass

Europaparlamentet godkjenner et kontroversielt forslag om å gi et grønt segl til gass og kjernekraft. Reglene vil også gjelde i Norge, ifølge Finansdepartementet.

EU mener at gass kan betraktes som en grønn energi, gitt visse forutsetninger. Her ligger Nordsjøen Oseberg-feltet.
Publisert: Publisert:

Italienske miljøaktivister arrangerte onsdag en demonstrasjon utenfor Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, der varamedlemmer bestemte om de skulle vurdere gass og kjernekraft som en bærekraftig investering.
Finansdepartementet sier at EUs regler om grønne investeringer er nedfelt i EØS-avtalen. Her er Lars Vangen (Sp) statssekretær Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
MDG-nestsjef Arild Hermstad har advart oljelobbyen om å selge EU-vedtaket som en seier. Foto: Terje Pedersen / NTB

Å regne gass og kjernekraft som en grønn investering har splittet Europaparlamentets forslag. Onsdag ble det holdt full avstemning ved parlamentets sete i Strasbourg, som fikk støtte fra et flertall i huset.

Av de 639 parlamentsmedlemmer stemte 328 mot å blokkere forslaget om å regne gass og atomenergi som en grønn investering, og 278 stemte for. 33 avsto.

Inkludert i EØS-avtalen

Dermed er EU-parlamentet enig med EU-kommisjonen i at gass og atomenergi under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i den såkalte EU-taksonomien. Det er en omfattende ordning for å styre investeringer i en bærekraftig retning.

Forslaget har fått hard kritikk fra flere EU-land og miljøorganisasjoner, som anklager EU for å «grønne» fossilt brensel.

De nye reglene vil gjelde fra 2023 dersom forslaget ikke stopper i EU-rådet.

For Norges del har Finansdepartementet informert NTB om at EU-regler vil inngå i EØS-avtalen. Mest sannsynlig vil reglene tre i kraft i tredje kvartal i år, ifølge departementets anslag.

Deretter trer en ny lov om bærekraftig finans vedtatt av Stortinget i fjor i kraft.

Den følger EU tett

I dag dekker Norge rundt 20-25 prosent av EUs og Storbritannias gassbehov.

Statssekretær for finans Lars Vangen (Sp) skriver til NTB i en epost at regjeringen støtter målet om å legge til rette for identifisering av bærekraftige investeringer fra finansmarkedsaktører.

Han mener taksonomi kan være et viktig verktøy for norske bedrifter som ønsker å finansiere bærekraftig aktivitet eller tilpasse den i en bærekraftig retning.

– Kommisjonens beslutning om å inkludere naturgass i taksonomien anerkjenner naturgassens rolle i overgangen fra kull til kull i Europa, skrev Vangen.

Han tror imidlertid selve taksonomien vil bidra til å erstatte naturgass med kull.

Vangen skriver at regjeringen følger nøye med på arbeidet med å utvikle taksonomien og vil bidra i arbeidet til EU-kommisjonen med nye kriterier for å ivareta norske interesser.

Utslippskrav

EU-kommisjonens forslag er at investeringer i nye gassanlegg før 2030 kan betraktes som bærekraftige med et samlet utslipp på under 270 gram CO2 per kilowattime, mens atomkraftverk må godkjenne planer for håndtering av atomavfall innen 2050. .

EUs ekspertutvalg har konkludert med at kommisjonens krav til gassproduksjon ikke er tilstrekkelige for å nå EUs klimamål om null nullutslipp innen 2050. De mener at terskelen bør reduseres til 100 gram CO2 per kilowattime for å ha effekt. .

Krav til produksjon av kjernekraft vil heller ikke garantere at andre klimamål ikke blir skadet, konkluderte ekspertpanelet.

Advarer om rettslige handlinger

Både Greenpeace og World Wide Fund for Nature (WWF) vurderer nå rettslige skritt mot EU-kommisjonen. Østerrike og Luxembourg har også varslet at de vil saksøke EU etter den kontroversielle avgjørelsen.

Norges leder Greenpeace Frode Pleym mener avstemningen i Europaparlamentet er en seier for sterke industrilobbyer.

– Fossile gasser og kjernekraft kan aldri bli bærekraftig. Europa trenger energisparing og fornybar, ikke grønn rensing av falske løsninger, sier han.

WWF Norges generalsekretær Karoline Andaur mener at troverdigheten til EU-taksonomien er sterkt svekket i dag.

– Det er ikke i tråd med EUs klimaintensjoner og det er en katastrofe i øyeblikket vi kjemper mot klokken for å være uavhengige av fossile energikilder, redusere utslipp og komme oss ut av den akutte klimakrisen vi er i, sier Andaur.

Han advarer oljelobbyen

Grønnes nestleder Arild Hermstad varslet på sin side at EU nå setter et grønt stempel på norsk gass. Han bemerket at EU-kommisjonen blant annet setter klare utslippsbetingelser for nye gasskraftverk.

– Jeg vil derfor advare den norske oljelobbyen om å selge den som en EU-beslutning for å sikre det norske fossile energimarkedet i nær fremtid, sier Hermstad.

Han mener derimot at Norge bør hjelpe EU i sin langsiktige overgang fra fossilt til fornybart.

– Gass vil i denne sammenheng fortsatt være en ekstrem og vil være en teknologi som øker klimagassutslippene, sier han.

Han forsvarte forslaget

Flere EU-politikere valgte også å forsvare det kontroversielle forslaget i forkant av onsdagens avstemning.

En av dem var den tsjekkiske statsministeren Petr Fiala. I en tale til parlamentet argumenterte han for at gass og atomenergi er «den eneste måten» noen medlemsland kan bidra til å nå EUs kollektive klimamål, skrev DPA.

Det samme uttalte EUs finanskommissær Mairead McGuinness i en debatt i parlamentet tirsdag.

– Jeg har aldri beskrevet gass som et fossilt brensel. Men noen medlemsland som beveger seg bort fra forurensende stoffer med fossilt brensel vil trenge gass i en overgangsperiode, sa McGuinness, leder av forslaget.

Publisert:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *