SSB: Innen 2050 vil folketallet synke i 40 % av norske kommuner

Oslo S publikum - menneskerFoto: Vidar Ruud / NTB

Annonser

Byer og nærområder vil fortsette å vokse, men mange kommuner vil oppleve nedgang i folketallet innen 2050, viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikk Nye prognoser for den norske befolkningen viser at den norske befolkningen vil vokse fra dagens 5,4 millioner innbyggere til 6 millioner i 2050 og 6,2 millioner i 2100.

«Befolkningsveksten de neste tiårene vil fordele seg ulikt over hele landet. Viken fylke forventes å vokse med 19 % innen 2050, mens Nordland forventes å krympe med 2 %, sier norsk forsker Sturla Løkken Statistikk i en pressemelding.

Ifølge Statistisk sentralbyrå forventes den totale befolkningen å vokse med 11 % innen 2050, men 40 % av kommunene vil ikke delta i veksten.

Av byens kommuner har Oslo den høyeste vekstprognosen for 2050, med 109 000 personer (16 %). Oslo forventes å overstige 800.000 innbyggere innen 2045. Bergen og Stavanger befolkning på henholdsvis 300 000 og 150 000 innen 2030.

Ifølge SSB er tendensen til å flytte ut av byer knyttet til pandemien av midlertidig karakter.

– I våre beregninger er det ingenting som tyder på at sentraliseringen vil stoppe etter pandemien, la Løkken til.

Kilde: © NTB Scanpix / #Norway Today / #NorwayTodayNews

Har du noen tips til Norge i dag? Vi vil høre det. Kontakt oss info@norwaytoday.no


Leave a Reply

Your email address will not be published.