Økningen i streiken kan ramme 13 % av norsk gasseksport

Ifølge Norsk olje- og gassforening vil om lag 13 % av utenlandsk gasseksport kunne stanses dersom det ikke oppnås enighet før streiken eskalerer.

Omtrent 13 prosent av Norges totale gassproduksjon til havs vil stenge onsdag, opplyser organisasjonen. Det tilsvarer 292.000 fat olje per dag. Streiken vil også resultere i tap av 130.000 fat olje per dag.

– Norge er kjent som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass til Europa i tider med uro og usikkerhet. Konsekvensene av denne streiken er svært alvorlige, spesielt for Storbritannia, som får mye av sin gass fra Aasta Hansteene, sier Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonssjef for arbeidsliv og driftsforhold i Norsk olje- og gassforening, til NTB .

Partene kan fortsatt komme til enighet før streiken eskalerer, men Styret og styret (Lederne) har opplyst til NTB at de ennå ikke har mottatt et konkret tilbud fra arbeidsgiver.

«Det har vært streik siden midnatt. Samtalene i helgen har ikke gitt noe konkret, sier Ledernen Audun Ingvarts’ forbundsleder til NTB.

Flere områder stengt

Ledere har per tirsdag trukket 74 medlemmer fra Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst i streik.

Alle de tre områdene er nå stengt, sier Equinor i en pressemelding. Totalt produserer de tre områdene om lag 89.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav 27.500 er gass.

Onsdag går 117 Lederne-medlemmer fra Heidrun, Aasta Hansteen og Kristin ut i streik. Alle disse områdene vil også måtte stenge produksjonen, mens Tyrihans må stenge som følge av at Kristin legger ned, ifølge Equino. Disse plattformene produserer om lag 330.000 oljeekvivalenter om dagen, hvorav 264.000 er gass.

De har varslet en økning i streiken fra 9. juli.

“Effektene av denne eskaleringen er ennå ikke avklart,” sa Equinor.

Mot meklingsforslaget

Ledern-medlemmer stemte mot meklingsresultatet i en folkeavstemning torsdag.

«Jeg har ingen kommentar til hvor mye det påvirker gasseksporten. Fra personalets side bruker vi kun avtalte verktøy når det ikke oppnås enighet. Arbeidsgivere er godt klar over at dette kan bli resultatet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Ledern til NTB.

“Ledern håper de to sidene vil vise nok vilje til å finne en løsning.”

Fagforeningen la til at arbeidsgivere hadde nøkkelen til å løse situasjonen før streiken eskalerte.

Kilde: © NTB Scanpix / #Norway Today / #NorwayTodayNews

Har du noen tips til Norge i dag? Vi vil høre det. Kontakt oss info@norwaytoday.no


Leave a Reply

Your email address will not be published.